KOMUNIKAT z CZWÓRBOJU SIŁOWEGO – STRONGMAN 2015

Dnia 30 maja br. na boisku sportowym w Połczynie odbył się I czwórbój siłowy – strongman. W zawodach wystartowało 11 zawodników podzielonych na 2 kategorie wagowe:

do 80 kg (2 zawodników) i powyżej 80 kg (9). Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki rzeczowe. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

Wyniki z CZWÓRBOJU SIŁOWEGO – STRONGMAN 2015 – pobierz

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6155738751460283713]

=============================================================================

 1. Cel imprezy
 • Popularyzacja sportów siłowych, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
 • Wyłonienie zwycięzcy zawodów
 1. Organizatorzy

–     Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

 1. Termin i miejsce zawodów

–     zawody odbędą się 30 maja (sobota) br. o godz. 16 00 w Połczynie

 1. Kategorie wagowe

      Dopuszcza się start WYŁĄCZNIE zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i są zameldowani na terenie Gminy Puck.

–     do 80 kg.

–     powyżej 80 kg

 1. Nagrody

–     zawodnicy za miejsca I-III w kategorii otrzymają puchary

 1. Zasady przeprowadzania zawodów
 • Zawody przeprowadzone będą zgodnie z załączonymi przepisami poszczególnych konkurencji oraz wg. załączonej punktacji.
 • Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego startu w zawodach oraz przedłożenia dowodu tożsamości i zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do udziału w zawodach sportowych. Zaświadczenie lekarskie musi być imienne.

      Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy: obowiązkowo krótkie spodenki i  koszulkę z odsłoniętymi ramionami.

 1. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator.

Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa   wyłącznie  na  zawodnikach  lub  jednostkach  delegujących.

O wszystkich  sprawach  spornych  decyduje  sędzia  główny  zawodów  i  organizator.

       KONKURENCJE

 1. Marsz z walizkami 40kg.

Marsz wahadłowy na dystansie 20m . Liczy się odległość marszu.

 1. Rzut kamieniem 17 kg.

Z miejsca, kamień trzymany przed piersią, rzut oburącz. Po rzucie dopuszczalne jest przekroczenie linii. Liczy się długość rzutu

 1. Marsz z kamieniami – 3 kamienie 20, 30, 40kg.

Start z określonego miejsca i pozycji. Przenieść 3 kamienie na określone miejsce. Liczy się najkrótszy czas / max. czas 90sek.

 1. Waga przodem z obciążeniem 15kg.

Uniesienie wyprostowanych przedramion przodem ponad poziom szczytu barków, nie wyżej jednak niż szczyt głowy. Liczy się najdłuższy czas.

w/w impreza jest zaliczana do klasyfikacji sportowej Ligi Gminy Puck 2015.

Punktacja :

miejsce punkty
I 9
II 7
III 6
IV 5
V 4
VI 3
VII 2
VIII 1

 

Wprowadził:

Skip to content