OKSiT

REGULAMIN LIGI SPORTOWEJ GMINY PUCK 2017

  1. CEL

Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców wsi puckiej, integracja środowisk lokalnych wokół aktywności sportowo-rekreacyjnej, wyłonienie najbardziej usportowionych wsi w Gminie Puck oraz najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych.

  1. ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Rada Gminna Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” Puck przy współpracy samorządów wiejskich Gminy Puck.

  1. PATRONAT

Wójt Gminy Puck

  1. TERMIN I MIEJSCE

Liga obejmuje imprezy na terenie Gminy Puck w okresie od listopada 2016 roku do września 2017 roku.

  1. UCZESTNICY

Uczestnikami ligi są wszystkie sołectwa Gminy Puck, które wezmą udział w jakiejkolwiek imprezie organizowanej w ramach systemu gminnego (kalendarz imprez w załączeniu).

  1. PROGRAM

a./ turnieje klasyfikacyjne w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, w tenisie stołowym weteranów oraz siatkówce, rozgrywki piłki nożnej halowej oraz młodzieżowej.

b./ mistrzostwa gminy w: szachy K i M, warcaby K i M, lekka atletyka K i M, badminton K i M, lekka atletyka weteranów K i M, mistrzostwa gminy w kajakarstwie, mistrzostwa gminy w unihokeja, mistrzostwa gminy w strzelaniu, mistrzostwa gminy w kręglach, mistrzostwa gminy w piłce siatkowej plażowej, mistrzostwa gminy w tenisie ziemnym, mistrzostwa gminy w pływaniu, zawody halowe w piłkę ręczną, zawody w koszykówce 3 osobowej, rozgrywki piłki nożnej.

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Każda impreza będzie rozgrywana wg odrębnego regulaminu. Rolę organizatora – koordynatora lokalnych imprez pełni przew. LZS lub pracownik placówki kulturalnej przy współpracy z sołtysem i in.

  1. SPOSÓB OCENY

Organizatorzy na podstawie dokumentacji z imprez gminnych dokonują oceny i podsumowania udziału poszczególnych wsi w lidze sportowej Gminy Puck’ 2017. Uroczyste podsumowanie Ligi nastąpi na Gali Sportu.

  1. NAGRODY:

Za miejsca I-III wsie otrzymają puchary oraz nagrodę Wójta Gminy Puck.

Za miejsca IV-VI wsie otrzymają puchary.

Dziesięciu sołtysów oraz dziesięciu przewodniczących LZS, klubów otrzymają wyróżnienia za zaangażowanie i propagowanie sportu i rekreacji.

Wyróżnienie otrzyma trzech najwszechstronniejszych uczestników Ligi i najbardziej aktywny działacz sportowy w Gminie Puck.

Inne wyróżnienia wg uznania i możliwości organizatorów.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będą ORGANIZATORZY.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content