Regulamin Mistrzostw Gminy Puck w kręglach

       REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY PUCK w KRĘGLACH na 2018 rok

ORGANIZATOR      – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

UCZESTNICY    – drużyna składa się max z  10 zawodników / ilość kobiet i mężczyzn

                                    dowolna/ zawodnik musi być mieszkańcem  miejscowości w której                                  startuje. Dopuszcza się zmiany w drużynach z zastrzeżeniem, że                                        podczas jednego turnieju nie może wystąpić więcej niż 10                                           uczestników z danej miejscowości. Nie dopuszcza się startu                                         zawodnika/zawodniczki w innym terminie niż przewidziane turnieje                                     (np. ktoś chciałby rzucić na jednym turnieju 2 razy bo w następnym                                 turnieju nie może wystąpić.)  NIE MA MOŻLIWOŚCI                                                     WYSTAWIENIA DO RYWALIZACJI WIĘCEJ NIŻ 1 DRUŻYNY Z                              KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI

KONKURENCJE      – przewidziano rozegranie 4 kolejek.

                                    – każdy zawodnik wykona w rundzie 25 rzutów. Do punktacji

                                      drużynowej będą wliczane pkt  trzech najlepszych mężczyzn oraz                                dwóch najlepszych kobiet z każdego turnieju pozostali są                                               klasyfikowani indywidualnie.

                                     Do klasyfikacji indywidualnej będą się liczyły wyniki wszystkich (4)                                kolejek danego zawodnika/zawodniczki

TERMIN I MIEJSCE  – zawody rozpoczynają się  2 marca o godz. 15 30 na kręgielni                                         MOKSiR w Pucku i będą trwały do godz. 19 00 (nie ma możliwości                                  startu w późniejszym terminie)

                                     – kolejne turnieje odbędą się: 16, 23 marca, 6 kwietnia br.

                                    W związku z remontem obiektu MOKSiR-u TERMINY MOGĄ

                                    ZOSTAĆ ZMIENIONE.

ZGŁOSZENIA          – drużynę zgłaszamy  wypełniając listę zgłoszenia wysłaną w                                          załączniku do dnia 26 lutego 2018 r. włącznie.

                                    – adres mailowy do zgłaszania drużyny: sport@oksitpuck.pl

                                    – w przypadku wolnych miejsc na liście drużyny pozostałych                                              zawodników można dopisać na turnieju (lub ewentualne zmiany)

                                    – NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA SKŁADU CAŁEJ DRUŻYNY

                                      W DNIU TURNIEJU

                                    – GODZINY STARTU POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN ZOSTANĄ

                                    WYSŁANE MAILEM NA ADRES NADAWCY ZGŁOSZENIA (do

                                    dnia 28 lutego)

NAGRODY               – dla sześciu najlepszych drużyn przewidziano pamiątkowe puchary

                                     – nagrody indywidualne przewidziano dla 6 najlepszych pań i panów

                                     – w kwestiach spornych nie ujętych  w regulaminie decydować będzie

                                       organizator

WSZYSTKICH  OBOWIAZUJE  OBUWIE ZMIENNE !!!

Wprowadził:

Skip to content