Regulamin Przeglądu Muzyki Szkolnej – Żelistrzewo 2014

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

Termin i miejsce:

07 maja 2014 roku (środa),  godz. 9,00  Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie

Cele:

1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do muzyki jako kulturalnej formy rozrywki i wypoczynku, stwarzając warunki do twórczego stylu życia wśród młodego pokolenia.

2. Prezentacja całorocznej pracy zespołów i młodych talentów w zakresie muzyki.

3.Wyłonienie najciekawszych zespołów i najlepszych młodych wokalistów na terenie  Gminy Puck.

Kategorie artystyczne:

1.   Zespoły

(chóry, wokalne, taneczne, taneczno-wokalne, instrumentalno-wokalne, instrumentalne, folklorystyczne (kaszubskie), instrumentalno-taneczne)

2.   Duety wokalne

(tekst polski lub kaszubski)

3.   Soliści wokaliści

(tekst polski lub kaszubski)

Zespołom, duetom i solistom wokalnym może towarzyszyć muzyka mechaniczna lub zespół instrumentalny do 3 osób

Kategorie wiekowe:

  1. zespoły (bez podziału na kategorie)
  2. duety  wokalne (bez podziału na kategorie)
  3. soliści wokaliści (kl.0-III; kl.IV-VI; kl. gimnazjalne)

Uczestnicy:

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły oraz indywidualne talenty muzyczne i wokalne szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz placówek kultury z terenu Gminy Puck (do 16 lat).

Każda placówka może wystawić maksymalnie:

2 zespoły, 2 duety wokalne oraz po 1 wokaliście soliście w poszczególnej kategorii wiekowej (może być 2 wokalistów w przypadku piosenki polskiej i kaszubskiej),

W sumie jednak nie więcej niż 5 prezentacji artystycznych.

Założenia programowe:

Wskazany jest odpowiedni dobór repertuaru do wieku uczestników.

W repertuarze wyłącznie utwory polskie i kaszubskie.

Każdy solista  i duet prezentują jeden utwór, zespoły: jeden lub dwa utwory

Kryteria oceny:

  1. dobór repertuaru
  2. stopień umuzykalnienia wykonawców
  3. wartość artystyczna wykonania

Nagrody:

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach artystycznych (liczy się wartość występu a nie miejsce) otrzymają nagrody i dyplomy pamiątkowe.

Laureaci przeglądu zaprezentują się  podczas Festiwalu Kultury Szkolnej (podsumowanie roku kulturalnego w szkołach)

Przewiduje się również udział najlepszych wokalistów w  przeglądach i konkursach szczebla wyższego.

Zgłoszenia:

karty zgłoszeń ( z dopiskiem „muzyka szkolna”) prosimy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck , ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck, przekazać osobiście lub przesłać e-mailem  na adres: bceszke@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24  kwietnia 2014 roku.

Sprawy różne:

  1. organizator przeglądu zapewnia dojazd i skromny poczęstunek  wszystkim uczestnikom.
  2. wszelkich wyjaśnień udziela B.Ceszke pod tel. 673 56 51 lub wewn. 651

 KARTA ZGŁOSZENIA Przegląd Muzyki Szkolnej – Żelistrzewo’2014:   Pobierz

                    Brunon Ceszke                                                           Jan Dettlaff

              Gł.Instruktor ds. Kultury                                                   Dyrektor

 

 

Wprowadził:

Skip to content