[VIDEO] – VIII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie” 25.05.2014

KOMUNIKAT z VIII Gminnych Mistrzostw Lekkoatletycznych w kategorii „OLDBO p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”  Połczyno, 25.05.2014 r.

Dnia 25 maja 2014 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. Na starcie stanęło 50 osób z 7 miejscowości. Ponadto nie zabrakło zawodników z innych terenów m.in. z Władysławowa i Trójmiasta, którzy startowali poza konkursem.  Zawody odbyły się przy wyjątkowo pięknej pogodzie. W imieniu organizatorów, uczestników zawodów powitał Brunon Ceszke. Podkreślił, iż mistrzostwa weteranów lekkiej atletyki wpisały się na stałe w pejzaż imprez sportowych w gminie Puck. Wśród mieszkańców coraz bardziej wzrasta świadomość, iż sport ma służyć nie tylko młodym ludziom. Dla zdrowia, w wymiarze rekreacyjnym, jest potrzebny człowiekowi przez całe życie. Wspomniano, iż w siedmiu dotychczasowych mistrzostwach wzięło udział 295 osób (w tym 132 kobiety). Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. Spośród startujących na „wieczny odpoczynek” odeszli:  Agnieszka Kepke, Wanda Ling, Frydburga Stencel (Mieroszyno), Jadwiga Otrombke, Hubert Otrombke i Grzegorz Dettlaff (Strzelno), Jan Ciskowski (Gnieżdżewo), Wacław Potrykus (Połczyno) i Bogdan Czajkowski (Mrzezino). Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Tadeusz Puszkarczuk (Wójt Gminy Puck).

Uczestnicy za miejsca od I do III oraz za trzy najwartościowsze wyniki w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe, które wręczyli Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz sędzia główny zawodów Henryk Fiedorowicz..Dodatkowo nagrodzony został najstarszy uczestnik zawodów – Józef Hirsz z Mieroszyna (83 lata). Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck.   Gospodarzem imprezy był LZS „Iskra” Połczyno.

Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.

Zobacz pełny Komunikat i Wyniki – pobierz

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6017516946201974513]
[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6017687081491656929]

Pełna galeria foto – zobacz!

 

 1. Cel imprezy

 • Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród starszej generacji mieszkańców Ziemi Puckiej, poprzez powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie
 • Wyłonienie najlepszych lekkoatletów i lekkoatletek w kategorii weteranów w Gminie Puck
 • Integracja miłośników lekkiej atletyki starszego pokolenia

2. Organizator i współorganizator

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • Rada Gminna LZS w Pucku, Gospodarz – LZS Połczyno

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 25 maja 2014 roku (niedziela) o godz. 14.00 na boisku sportowym w Połczynie (rzut młotem o godz.: 13 00)

5. Konkurencje

KOBIETY: 60 m, 400 m, w dal, kula, dysk, oszczep

MĘŻCZYŹNI: 60 m, 800 m, w dal, kula, dysk, młot i oszczep

6. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

 • W imprezie mają prawo startu kobiety, które ukończyły 30 lat i mężczyźni od lat 35 (liczy się rok urodzenia). Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej.
 • Kategorie wiekowe: co 5 lat
 • Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach (w następnych może startować poza konkursem)
 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu imprezy na pół godziny przed imprezą w sekretariacie zawodów

7. Sposób przeprowadzania konkurencji

Biegi – serie na czas, skoki i rzuty 4 kolejki

8. Punktacja

 • Wartość każdego wyniku lekkoatletycznego będzie określana na podstawie międzynarodowej tabeli weterańskiej, osobno do każdej konkurencji.
 • Zawodnicy spoza Gminy Puck startują w zawodach poza konkurencją
 • Miejscowość wystawia do danej konkurencji dowolną liczbę uczestników
 • Do klasyfikacji zespołowej liczy się dwóch najlepszych zawodników z danej miejscowości w każdej konkurencji. Wszyscy zawodnicy z Gminy Puck uwzględniani są w klasyfikacji indywidualnej
 • Zawodnicy otrzymują następującą ilość punktów dla swoich miejscowości: I m – 13, II m – 12, III m –11, IV m – 10 itd.    Od XIII m – po 1 pkt.
 • O kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów.

11. Nagrody

 • Trzy najwartościowsze wyniki w każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną wyróżnione okolicznościowymi medalami i nagrodami rzeczowymi.
 • Trzy kobiety i trzech mężczyzn za najbardziej wartościowe wyniki spośród wszystkich konkurencji otrzyma nagrody rzeczowe

·        Sześć najlepszych miejscowości otrzyma puchary

12. Zasady finansowania

 • Dojazd zawodników na mistrzostwa odbywa się we własnym zakresie (lub na koszt placówki delegującej)
 • Organizator pokrywa koszt: sędziów, nagród oraz częściowo poczęstunku

13. Postanowienia końcowe

O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.

Wprowadził:

Skip to content