REGULAMIN XIII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck

 

REGULAMIN XIII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck

p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”

 

 1. Cel imprezy
 • Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród starszej generacji mieszkańców Ziemi Puckiej, poprzez powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie
 • Wyłonienie najlepszych lekkoatletów i lekkoatletek w kategorii weteranów w Gminie Puck
 • Integracja miłośników lekkiej atletyki starszego pokolenia
 1. Organizator i współorganizator
 • Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • Rada Gminna LZS w Pucku, Gospodarz – LZS Połczyno
 • Pomorskie Zrzeszenie LZS
 1. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 14 lipca 2019 roku (niedziela) o godz. 14.00 na boisku sportowym w Połczynie (rzut młotem odbędzie się 12 lipca (piątek) o godz.: 18 30 w Połczynie)

 

 1. Konkurencje

KOBIETY: 60m, 400m, w dal, kula, dysk, oszczep

MĘŻCZYŹNI:60m, 800m, w dal, kula, dysk, młot i oszczep

 

 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
 • W imprezie mają prawo startu kobiety, które ukończyły 30 lat i mężczyźni od lat 35 (liczy się DOKŁADNA DATA URODZENIA). Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej.
 • Kategorie wiekowe: co 5 lat
 • Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach (w następnych może startować poza konkursem)
 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu imprezy na pół godziny przed imprezą w sekretariacie zawodów

 

 1. Sposób przeprowadzania konkurencji

Biegi – serie na czas, skoki i rzuty 4 kolejki

 1. Punktacja
 • Wartość każdego wyniku lekkoatletycznego będzie określana na podstawie międzynarodowej tabeli weterańskiej, osobno do każdej konkurencji.
 • Zawodnicy spoza Gminy Puck startują w zawodach poza konkurencją
 • Miejscowość wystawia do danej konkurencji dowolną liczbę uczestników
 • Do klasyfikacji zespołowej liczy się dwóch najlepszych zawodników z danej miejscowości w każdej konkurencji. Wszyscy zawodnicy z Gminy Puck uwzględniani są w klasyfikacji indywidualnej
 • Zawodnicy otrzymują następującą ilość punktów dla swoich miejscowości: I m – 13, II m – 11, III m –10, IV m – 9 itd.

Od XII m – po 1 pkt.

 • O kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów.

 

 1. Nagrody
 • Trzy najwartościowsze wyniki w każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną wyróżnione okolicznościowymi medalami i nagrodami rzeczowymi.
 • Trzy kobiety i trzech mężczyzn za najbardziej wartościowe wyniki spośród wszystkich konkurencji otrzyma nagrody rzeczowe

·        Sześć najlepszych miejscowości otrzyma puchary

 

 

 1. Zasady finansowania
 • Dojazd zawodników na mistrzostwa odbywa się we własnym zakresie

(lub na koszt placówki delegującej)  

 • Organizator pokrywa koszt: sędziów, nagród oraz częściowo poczęstunku
 1. Postanowienia końcowe

O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.

 

 

Wprowadził:

Skip to content