REGULAMIN XIV OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY PUCK W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC – LEŚNIEWO 2015

1. Cel imprezy
– Popularyzacja sportów siłowych, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
– Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Organizatorzy
– Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział w Leśniewie
3. Współorganizator
– Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
4. Termin i miejsce zawodów
– Zawody odbędą się dnia 7 czerwca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Leśniewie
5. Zasady uczestnictwa
– W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy zostaną dopuszczeni do weryfikacji.
– Weryfikacja i ważenie zawodników odbędzie się na miejscu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45
– Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.
– Przy weryfikacji wymagany będzie dokument tożsamości oraz świadectwo lekarskie
dopuszczające do udziału w zawodach sportowych. Obowiązkowy strój sportowy –
przylegające krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem.
– W zawodach nie dopuszcza się startu w koszulkach do wyciskania.
– Wpisowe (darowizna na cele statutowe stowarzyszenia) w wysokości 30 zł
6. Kategorie wiekowe i wagowe
– Juniorzy młodsi – od 17 lat do 18 lat
– Juniorzy – od 19 lat do 23 lat
– Seniorzy – do 90kg
– Seniorzy – powyżej 90 kg
– Weterani open powyżej 40 lat
– open kobiet
7. Nagrody
– Za miejsca I w każdej kategorii puchary i nagrody
– Za miejsca II-III w każdej kategorii puchary i nagrody
8. Zasady przeprowadzania zawodów
– Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami wykonania boju PZKFiTS
– Klasyfikacja zawodników wg. klucza: stosunek uzyskanego ciężaru do wagi
zawodnika.
9. Postanowienia końcowe
– W zawodach nie dopuszcza się startu w koszulkach do wyciskania.
– Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.
10. Informacje o zawodach
– Zgłoszenia : Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526 lub na miejscu zawodów.

Wprowadził:

Skip to content