Regulamin XVII edycji Konkursu Literackiego „Błękitna Struna”

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

oraz

Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

o g ł a s z a j ą

XVII edycję Miejsko – Gminnego  Konkursu Literackiego

„ B ł ę k i t n a   S t r u n a ”

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich mieszkańców Ziemi Puckiej , którzy nie należą do związków  twórczych, a pragną spopularyzować własną twórczość.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dwóch wierszy lub jednego opowiadania o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył naszej nadmorskiej krainy.

Wiersze lub opowiadanie należy nadsyłać w formie zapisu elektronicznego oraz maszynopisu, umieszczając u dołu godło i  wiek. Utwory prosimy przesłać na adres:  Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, ul. 10 Lutego 29,

84-100 Puck  z dopiskiem „Błękitna Struna” i wiek uczestnika.

Dokładny adres i dane personalne uczestnika, w tym  wiek, telefon  oraz godło należy umieścić w d r u g i e j  kopercie, którą prosimy nadesłać wraz ze zgłoszonymi utworami na adres jak wyżej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Termin nadsyłania utworów upływa 25 kwietnia 2014 roku.

Komisja konkursowa powołana przez  organizatorów  oceni  nadesłane prace i przyzna nagrody najlepszym uczestnikom w następujących  kategoriach wiekowych:

– dzieci do 13 lat (wyłącznie 2 wiersze)

– młodzież 14-16 lat (wyłącznie 2 wiersze)

– młodzież 17-19 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)

– dorośli od 20 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)

Podsumowanie konkursu i wręczanie  nagród odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie,  dnia 13 maja 2014 r.
Szczegółowe informacje podamy telefonicznie ( 58/ 673-56-51 ).

W imieniu organizatorów:
Brunon Ceszke
Główny Instruktor ds. Kultury OKSiT

Wprowadził:

Skip to content