Regulamin XXIII Przeglądu Teatrów Szkolnych – Żelistrzewo 2014

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

Termin i miejsce

11 kwietnia 2014 r. (piątek), godz.9,00  Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie

Cele:

 1. Poznawanie i popularyzacja literatury polskiej , jako źródła kreowania sztuki teatralnej,
 2. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego oraz stworzenie możliwości wymianie doświadczeń jego animatorom,
 3. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich zdolności aktorskich oraz uczestnictwo w zabawie w teatr,
 1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych jako czynnika promującego ciekawy i bogaty styl życia wśród młodego pokolenia,

Założenia programowe:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne (inscenizacja tekstów literackich, teatry dramatyczne, lalkowe, pantomimy i ruchu, małe inscenizacje teatralne),
 1. Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe i gimnazja

 1. Dobór i jego opracowanie teatralne winny posiadać wysokie walory artystyczne i wychowawcze
 1. Oprawa plastyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużo elementów technicznych do montowania i wykorzystania (maksymalny czas przygotowania scenografii 10 minut !)
 1. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut !

Założenia organizacyjne:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 16  z gminy  Puck.
 2. Każda szkoła może zaprezentować tylko jeden występ, zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) dwa występy (jeden zespół – do 15 osób !).
 3. Placówki winny zgłaszać zespoły według wzoru karty na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck z dopiskiem „teatr szkolny” do 31 marca br. (najpóźniej !).
 1. Organizatorzy zapewniają dowóz uczestników.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują symboliczny poczęstunek.
 3. W przypadku zgłoszenia dużej ilości zespołów, przegląd będzie miał charakter   imprezy dwudniowej (tzn. 10-11 kwietnia br).

Kryteria oceny:

 1. Dobór repertuaru
 2. Interpretacja utworów
 3. Kultura słowa wykonawców
 4. Scenografia spektaklu
 5. Oprawa muzyczna spektaklu
 6. Ogólny wyraz artystyczny

 Nagrody:

 1. Dwa lub trzy najlepsze zespoły wezmą udział w eliminacjach szczebla wyższego
 2. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe lub pamiątkowe
 3. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe
 4. Przewiduje się również nagrody dla najlepszych aktorów i reżysera

 Na wszelkie pytania dotyczące regulaminu bądź spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie odpowiedzi udziela Brunon Ceszke (tel.0-58 673 56 51, lub 507 041 640)

KARTA ZGŁOSZENIA Przegląd Teatrów Szkolnych – Żelistrzewo’2014:   Pobierz

Brunon Ceszke
Gł. Instruktor ds. kultury

 

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content