Strzelno: Relacja z imprezy rekreacyjnej „Razem do celu”

Dnia 23.02.2023 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie odbyło się spotkanie rekreacyjne mieszkańców Strzelna
pt. „Razem do Celu”.

Pierwsze spotkanie odbyło się w połowie latach 90, a jego pomysłodawcą był Pan Brunon Ceszke.

Po dwóch dekadach postanowiono powtórzyć to wydarzenie. Celem imprezy było scalenie, integracja aktywnej części mieszkańców wsi wokół siebie, wokół celu jakim jest rozwój społeczny.

We współpracy z Sołectwem, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck i organizacjami działającymi tj. Koło Seniora, Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Strzelnie, LZS Strzelno, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie, Orkiestra Dęta ze Strzelna oraz Szkoła Podstawowa w Strzelnie zorganizowano stanowiska sportowe (LZS Strzelno) oraz pyszny poczęstunek dla uczestników (KGW Strzelno).

Konkurencje sportowe:

Rzut Ringo- sędzia Józef Białk
Rzut Lotką- sędzia Paweł Hapka
Strzał do bramki- sędzia Krzysztof Białk
Rzut do kosza woreczkiem- sędzia Karolina Zielke
Rzut podkową sędzia- Juliusz Żaczek
Mini Golf sędzia- Juliusz Żaczek

Każdy uczestnik otrzymał kartę obiegową z dyscyplinami. Podchodził do wyznaczonego stanowiska mając 5 szans (1 rzut – 10 punktów). Suma punktów została zliczana i zapisywana na karcie.

W każdej konkurencji nagrodzone zostały osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z poszczególnych stanowisk.

Dla wygranych z największą liczbą punktów za wszystkie konkurencje zostały wręczane puchary.

Po zakończonych zmaganiach sportowych i części oficjalnej wszyscy uczestnicy świętowali zwycięstwo.

Klasyfikacja Kobiet poszczególnych konkurencji:

Lotka -Jadwiga Abraham ZK-P
Ringo- Małgorzata Białk KGW
Bramka -Kempa Emilia LZS
Kosz- Jadwiga Abraham ZK-P
Podkowa- Marcinowska Katarzyna KGW
Mini Golf – Licau Maria KGW
Longina Dettlaff KGW

Klasyfikacja Kobiet:

1 Miejsce Monika Dettlaff KGW
2 Miejsce Jadwiga Abraham ZK-P
3 Miejsca Emilia Kempa LZS
4 Miejsce Joanna Stodolna OSP
5 Miejsce Katarzyna Marcinowska KGW
6 Miejsce Elżbieta Bistram Klub Seniora

Klasyfikacja Mężczyzn poszczególnych konkurencji:

Lotka- Piotr Stodolny
OSP Ringo- Stanisław Ellwart orkiestra
Bramka- Stanisław Ellwart orkiestra
Kosz- Rafał Klawikowski orkiestra
Podkowa- Piotr Stodolny OSP
Mini Golf- Żaczek Mariusz

Klasyfikacja Mężczyzn:

1 Miejsce Rafał orkiestra
2 Miejsce Mariusz Żaczek OSP
3 Miejsce Piotr Stodolny OSP
4 Miejsce Stanisław Ellwart orkiestra
5 Miejsce Mirosław Trella ZK-P
6 Miejsce Marek Chyła orkiestra

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i wspólnie spędzony aktywny czas.

Animator kultury WDK Strzelno Paulina Konkel

GALERIA >> Strzelno: Impreza rekreacyjna "Razem do celu"

Wprowadził:

Skip to content