Uchwała Nr XXIV/34/09 w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego