OKSiT

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Dnia 10-05-2013 r. zakupiono pomosty pływające do Osłonina, Rzucewa i Swarzewa. Projekt został sfinansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

logo_prow1logo_leader_2008_male_800x600_800

pobrane

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content