Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO‘2018

Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO‘2018

„Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO”, zadanie zrealizowane w 2018 roku przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, ma na celu zrównoważoną ochronę dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków poprzez dokumentację i upowszechnianie walorów zabytkowych DOMU POMORSKIEGO.

Cele szczegółowe zadania to:

1. stopniowa inwentaryzacja DOMÓW POMORSKICH na północnych Kaszubach,

2. ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego naukowcom i operatorom turystyki, którzy tworzą produkty turystyczne związane z regionem Pomorza,

5. popularyzacja dziedzictwa kulturowego północnych Kaszub obejmującego architekturę ceglaną 2 poł. XIX w. i 1 ćw. XX w.,

6. promowanie wolontariatu dla dziedzictwa i „dobrych praktyk” inwentaryzatorsko-muzealnych wśród lokalnych właścicieli zabytków.

Realizacja zadania „Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO” w pełnym zakresie wykonuje cele strategiczne Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”. W wyniku zrealizowania naszego zadania:

a) nastąpi wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i system opieki nad zabytkami,

b) nastąpi wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego północnych Kaszub. Inwentaryzacja rysunkowa (przekroje poziome i pionowe) DOMÓW POMORSKICH wpłynie na poprawę rozpoznania charakterystyki architektury ceglanej XIX/XX w., a poprzez identyfikację wizualną umożliwi rewaloryzację obiektów tej grupy zabytkowej. Skorelowanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej poprawi rozeznanie walorów architektury ceglanej XIX/XX w. na Pomorzu.

Efektem tegorocznego „Wolontariatu dla DOMU POMORSKIEGO” jest:

– inwentaryzacja architektoniczna 8 budynków tzw. DOMÓW POMORSKICH,

– dokumentacja fotograficzna 40 domów pomorskich,

– informator pt. „Chrońmy DOM POMORSKI” w nakładzie 1000 egz.,

– mini-folder w formie zakładki do książki promujący wolontariat dla zabytków,

– wystawa fotograficzna nt. domu pomorskiego (12 plansz).

W zadaniu uczestniczyło 20 wolontariuszy (8 osób młodzieży i 12 dorosłych), przeprowadzono 10 godz. wykładów merytorycznych, 32 godz. warsztatów fotograficznych, 2 godz. warsztatów plastyczno-informatycznych. Część programu została zrealizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 8 września 2018 roku. Partnerem zadania był Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck z infrastrukturą Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie; w realizacji zadania współpracowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku oraz Muzeum Ziemi Puckiej. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka będzie kontynuowało zadanie w kolejnych latach. (dd)

Zadanie pt. WOLONTARIAT dla DOMU POMORSKIEGO realizowane przez TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

dofinansowano w ramach programu NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA –Wspólnie dla dziedzictwa

Wprowadził:

Skip to content