XII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”

REGULAMIN

XII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck

p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”

1. Cel imprezy

 • Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród starszej generacji mieszkańców Ziemi Puckiej, poprzez powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie
 • Wyłonienie najlepszych lekkoatletów i lekkoatletek w kategorii weteranów w Gminie Puck

 • Integracja miłośników lekkiej atletyki starszego pokolenia

2. Organizator i współorganizator

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

 • Rada Gminna LZS w Pucku, Gospodarz – LZS Połczyno

 • Pomorskie Zrzeszenie LZS

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 15 lipca 2018 roku (niedziela) o godz. 14.00 na boisku sportowym w Połczynie (rzut młotem odbędzie się 13 lipca (piątek) o godz.: 18 30 w Połczynie)

5. Konkurencje

KOBIETY: 60m, 400m, w dal, kula, dysk, oszczep

MĘŻCZYŹNI:60m, 800m, w dal, kula, dysk, młot i oszczep

6. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

 • W imprezie mają prawo startu kobiety, które ukończyły 30 lat i mężczyźni od lat 35 (liczy się rok urodzenia – nie dokładna data). Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej.

 • Kategorie wiekowe: co 5 lat

 • Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach (w następnych może startować poza konkursem)

 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu imprezy na pół godziny przed imprezą w sekretariacie zawodów

7. Sposób przeprowadzania konkurencji

Biegi – serie na czas, skoki i rzuty 4 kolejki

8. Punktacja

 • Wartość każdego wyniku lekkoatletycznego będzie określana na podstawie międzynarodowej tabeli weterańskiej, osobno do każdej konkurencji.
 • Zawodnicy spoza Gminy Puck startują w zawodach poza konkurencją
 • Miejscowość wystawia do danej konkurencji dowolną liczbę uczestników
 • Do klasyfikacji zespołowej liczy się dwóch najlepszych zawodników z danej miejscowości w każdej konkurencji. Wszyscy zawodnicy z Gminy Puck uwzględniani są w klasyfikacji indywidualnej
 • Zawodnicy otrzymują następującą ilość punktów dla swoich miejscowości: I m – 13, II m – 11, III m –10, IV m – 9 itd. Od XII m – po 1 pkt.

 • O kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów.

11. Nagrody

 • Trzy najwartościowsze wyniki w każdej konkurencji w kategorii OPEN zostaną wyróżnione okolicznościowymi medalami i nagrodami rzeczowymi.
 • Trzy kobiety i trzech mężczyzn za najbardziej wartościowe wyniki spośród wszystkich konkurencji otrzyma nagrody rzeczowe

Sześć najlepszych miejscowości otrzyma puchary

12. Zasady finansowania

 • Dojazd zawodników na mistrzostwa odbywa się we własnym zakresie

(lub na koszt placówki delegującej)

 • Organizator pokrywa koszt: sędziów, nagród oraz częściowo poczęstunku

13. Postanowienia końcowe

O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content