XIX Biegi Pamięci Pomordowanych w Piaśnicy

Regulamin XIX Biegów Pamięci Pomordowanych w Piaśnicy oraz finał Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego na 2014 rok

  

  1. Cel imprezy:  uczczenie pamięci pomordowanych w Piaśnicy, dalsza popularyzacja oraz upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej.
  1. Termin i miejsce:  biegi odbędą się dnia 11 października (sobota) 2014 roku na trasie Leśniewo – Piaśnica. Zbiórka przy plebani w Leśniewie.

Godz. 10.30  start do biegu głównego, dystans 6,2 km

Godz. 11.15  start do biegu młodzieżowego, dystans ok. 1,7 km

Godz. 11.30  start do biegu dzieci – „krasnali” – dystans ok. 500 m

  1. Organizatorzy:  Parafia Rzymsko – Katolicka w Leśniewie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddz. w Leśniewie, Sołectwa: Leśniewo, Domatówko, Domatowo, Rodzina Piaśnicka, Starostwo Powiatowe Puck, Urząd Gminy Puck, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, LKS Ziemi Puckiej.
  1. Uczestnictwo:  w biegach mogą uczestniczyć wszyscy bez ograniczeń wiekowych oraz ilościowych posiadający badania lekarskie.
  1. Program:  bieg główny na dystansie 6,2 km kobiet i mężczyzn, bieg młodzieżowy ok. 1,7 km dziewcząt i chłopców rocznik 99-00-01-02-03, bieg dla dzieci „krasnale” dystans ok. 500 m rocznik 2004 i młodsi.
  1. Zgłoszenia:  zgłoszenia w dniu imprezy do godz. 10.15
  1. Nagrody:  w każdej kategorii biegowej uczestnicy za miejsca I – III otrzymują puchary. Za I miejsca przewiduje się upominki rzeczowe. Za I miejsca mężczyzn, chłopców i dzieci (M) – puchary Wójta Gminy Puck. Za miejsca kobiet, dziewcząt i dzieci (K) – puchary Posła Kazimierza Plocke. Dla najlepszego ministranta – puchar Rady Parafialnej. Puchary Rad Sołeckich dla najlepszych swoich uczestników.
  1. Postanowienia końcowe:  we wszystkich kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będą organizatorzy.

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content