XXII Biegi Pamięci Pomordowanych w Piaśnicy i Finałowy Bieg Grand Prix Powiatu Puckiego

REGULAMIN

XXII BIEGÓW PAMIĘCI POMORDOWANYCH W PIAŚNICY

ORAZ FINAŁ BIEGOWEGO GRAND PRIX POWIATU PUCKIEGO

NA 2017 ROK

  1. Cel imprezy: uczczenie pamięci pomordowanych w Piaśnicy, dalsza popularyzacja oraz upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej.

  1. Termin i miejsce: biegi odbędą się dnia 7 października (sobota) 2017 roku na trasie Leśniewo – Piaśnica. Zbiórka przy plebani w Leśniewie.

Godz. 10.30 start do biegu głównego, dystans 6,2 km

Godz. 11.15 start do biegu młodzieżowego, dystans ok. 1,7 km

Godz. 11.30 start do biegu dzieci – „krasnali” – dystans ok. 500 m

  1. Organizatorzy: Parafia Rzymsko – Katolicka w Leśniewie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddz. w Leśniewie, Sołectwa: Leśniewo, Domatówko, Domatowo, Rodzina Piaśnicka, Starostwo Powiatowe Puck, Urząd Gminy Puck, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, LKS Ziemi Puckiej.

  1. Uczestnictwo: w biegach mogą uczestniczyć wszyscy bez ograniczeń wiekowych oraz ilościowych posiadający badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

  1. Program: bieg główny na dystansie 6,2 km kobiet i mężczyzn, bieg młodzieżowy ok. 1,7 km dziewcząt i chłopców rocznik 02-03-04-05-06, bieg dla dzieci „krasnale” dystans ok. 500 m rocznik 2007 i młodsi.

  1. Zgłoszenia: zgłoszenia w dniu imprezy do godz. 10.15

  1. Nagrody: w każdej kategorii biegowej uczestnicy za miejsca I – III otrzymują puchary. Za I miejsca przewiduje się upominki rzeczowe. Za I miejsca mężczyzn, chłopców i dzieci (M) – puchary Wójta Gminy Puck. Za miejsca kobiet, dziewcząt i dzieci (K) – puchary Posła Kazimierza Plocke. Dla najlepszego ministranta – puchar Rady Parafialnej. Puchary Rad Sołeckich dla najlepszych swoich uczestników.

  1. Postanowienia końcowe: we wszystkich kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będą organizatorzy.

Wprowadził:

Skip to content