XXVII Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żelistrzewie

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zorganizował 27 marca 2018 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru XXVII edycję Przeglądu Teatrów Gminy Puck. Podobnie jak rok temu na żelistrzewskiej scenie zaprezentowało się dziewięć zespołów. W teatralnym święcie wzięło udział 116 młodych aktorów.

Celem przeglądu była popularyzacja sztuki teatralnej jako czynnika wyzwalającego inicjatywy twórcze i kreatywne postawy wśród młodego pokolenia oraz wyłonienie najlepszych zespołów teatralnych.

Uczestników przeglądu powitał oraz imprezę organizacyjnie prowadził   Brunon Ceszke Gł. Instruktor ds. Kultury.

Jury w składzie: Helena Renusz (przewodnicząca), Jerzy Łysk i Elżbieta Derc (członkowie) przyznało nagrody  następującym zespołom:

I nagroda         – Zespół Teatralny „Sceniczni” Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym

Sztuka: „Paź Królowej i Blee”

Opiekun: Bożena Rozmarynowska

II nagroda        – Zespół Teatralny „Bajka” Szkoły Podstawowej w Celbowie

Sztuka: „Dziewczynka z zapałkami”

Opiekun: Anna Detlaf

III nagroda       – Zespół Teatralny „Słoneczni Żeglarze” Szkoły Podstawowej w Swarzewie;

sztuka: „O Pryszczycerzu i Królewnej Pięknocie”

opiekunowie: Katarzyna Bialkowska, Maria Wolff

Wyróżnienie  – Grupa Teatralna  „Maska” Szkoły Podstawowej w Werblini

sztuka: „Opowieść o tekturowym miasteczku”

opiekun: Justyna Romaldowska

wyróżnienie      – Teatr „Lalkowe Bractwo” świetlicy OKSiT w Starzynie

sztuka: Królewna Śnieżka”

opiekun: Elżbieta Sikora-Jędrzejewska

 

Ponadto w przeglądzie wzięły udział szkolne  zespoły teatralne: SP Strzelno, SP Połczyno, SP Mrzezino i SP Leśniewo

Najlepsi aktorzy:

Konrad Kąkol                SP Rekowo Górne

Anna Gross                    SP Celbowo

Wiktoria Mazur              SP Mrzezino

Najlepsza reżyseria:

Anna Detlaf (SP Celbowo)

Wyróżnione zespoły otrzymały talony na zakup nagród (I m-500 zł, II m-400 zł, III m-300 zł, wyróżnienia – 200 zł) oraz  dyplomy uznania, najlepsi reżyserzy i aktorzy – albumy „Pomorskie – tu jest najpiękniej” oraz dyplomy. Jury i organizatorzy serdecznie podziękowali aktorom a przede wszystkim opiekunom  za przygotowanie zespołów do występu.

Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody  będą reprezentowali Gminę Puck na przeglądzie rejonowym „Niebieskich Tarcz” w Rumii.

Organizatorzy zabezpieczyli uczestnikom poczęstunek oraz przewóz osobowy.

Wszelkie koszty organizacyjne przeglądu pokrył OKSiT w Gminie Puck.

Brunon Ceszke

Wprowadził:

Skip to content