XXXI Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

Zapraszamy wszystkich fanów teatru do sprawdzenia swoich sił w Gminnym 31. Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce: 16 kwietnia 2024r. (wtorek), godz. 9.30 Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie

 

Cele:

Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów szkolnych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń ich animatorom. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych i poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
 

Warunki uczestnictwa:

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne
(inscenizacja tekstów literackich, teatry dramatyczne, lalkowe, pantomimy i ruchu, małe inscenizacje teatralne).
W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkół podstawowych z Gminy Puck.
Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół – do 20 osób.
Dobór i jego opracowanie teatralne powinny posiadać wysokie walory artystyczne i wychowawcze.
Oprawa plastyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużo elementów technicznych do montowania i wykorzystania. (maksymalny czas przygotowania scenografii 10 minut)
Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 25 minut.

Założenia organizacyjne:

Placówki powinny zgłaszać zespoły według udostępnionej karty zgłoszeń drogą mailową na adres e-mail: kultura@oksitpuck.pl najpóźniej do 5 kwietnia 2024 roku.
Harmonogram transportu udostępniony będzie szkołom w przeciągu tygodnia od terminu zakończenia przesyłania zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają autobusy dowożące uczestników na przegląd oraz powrotny do szkół.
Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymają poczęstunek.
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator imprezy.

Kryteria oceny:

Dobór repertuaru
Interpretacja utworów
Kultura słowa wykonawców
Scenografia spektaklu
Oprawa muzyczna spektaklu
Ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

Najlepsze zespoły otrzymają vouchery pieniężne.
Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz słodycze.
Przewidywane również nagrody dla najlepszych aktorów, reżysera/ów
oraz za najlepszą scenografię.

 

Na wszelkie pytania dotyczące regulaminu bądź spraw nieujętych w niniejszym regulaminie odpowiedzi udziela Wiktoria Gaffke (tel. 790 542 113) | email: kultura@okstipuck.pl

 

ZAŁĄCZNIKI (REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZEŃ, RODO) DO POBRANIA -> KLIKNIJ TUTAJ <-

Wprowadził:

Skip to content