Zajęcia artystyczne

Dnia 28 września 2015 roku w godz.09-13,00 w Szkole Podstawowej w Rekowie Górnym odbyły się Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy szóste) oraz gimnazjów Gminy Puck. Organizatorami spotkania byli: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym. W zajęciach wzięło udział 37 młodych adeptów sztuki plastycznej z 14 placówek oświatowych.

W imieniu organizatorów uczestników powitali: Beata Mieczkowska (dyrektor szkoły) i Jan Dettlaff (dyrektor OKSiT). Zajęcia prowadziły profesjonalne malarki: Longina Wysocka i Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, artystki zrzeszone w Stowarzyszeniu Artystów Plastyków „Pasja” z Wejherowa.

Młodzież – pod okiem instruktorów – zapoznawała się po raz pierwszy z techniką malarską oleje i z podobraziami malarskimi. Ponadto, ciekawostką dla wszystkich było wykonywanie abstrakcji malarskich, polegających na polewaniu farby na płótno. Z powstających kształtów, młodzież interpretowała treść obrazu.

Efektem warsztatów były piękne obrazy, które przystroją korytarze szkolne. Warsztaty przyczyniły się również do pełniejszej integracji młodych artystów plastyków a także pozostawiły po sobie nie zapomniane emocje wokół wspólnego, twórczego działania.

Brunon Ceszke

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6199684324555003889]

Wprowadził:

Skip to content