Zapraszamy na 51 Turniej Piłki Nożnej im. Leopolda Dettlaffa

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia 21 lipca (niedziela) br. o godz. 10 00 odbędzie się 51 Turniej Piłki Nożnej im.  Leopolda Dettlaffa. 

Drużyny występują w składach 11 osobowych + (max. 4 rezerwowych). Czas  gry i system rozgrywek uzależniony od ilości zespołów.  

Zawody przeprowadzone zostaną na boiskach w STARZYNIE. 

Aby zgłosić zespół należy powiadomić telefonicznie organizatorów zawodów: tel. 510289031 lub odesłać maila na adres: sport@oksitpuck.pl do dnia 19 lipca br.  (piątek). 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

  1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, 84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl
  2. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu organizacji zawodów sportowych. 
  3. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od uczestników- za ich zgodą. 5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, wizerunek. 6. Dostęp do danych mają użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl i ich portali społecznościowych. 
  4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. 
  5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem. 
  6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Wprowadził:

Skip to content