Zapraszamy na Mistrzostwa Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej Atletyce

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w

Lekkiej Atletyce na 2024 rok

1. Cel imprezy: wyłonienie najlepszych zawodników oraz zespołów w Gminie
Puck oraz Ziemi Puckiej, dalsza popularyzacja lekkiej atletyki na terenie Ziemi
Puckiej.
2. Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck,
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej
3. Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 23 czerwca (niedziela)
o godz.: 14.00 na stadionie w Pucku.
4. Konkurencje: kobiety: 100, 200, 800 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep
mężczyźni: 100,200,400, 1000 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot
sztafeta mieszana – 2 kobiety, 2 mężczyzn – 4 x 100 m
rzut młotem (odbędzie się 20 czerwca-czwartek-boisko Połczyno,
godz.18.30)
5. Warunki uczestnictwa: Zawodnicy z terenu Gminy Puck startują w ramach
swoich miejscowości. Pozostali zawodnicy startują w ramach Mistrzostw
Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej. W ramach Mistrzostw
Gminy Puck zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie. Do
każdej konkurencji można zgłosić dowolną liczbę zawodników.
6. Sposób przeprowadzenia: Biegi – serie na czas, skok w dal i rzuty – po 4
próby, sprzęt do rzutów – dla seniorów
7. Sposób oceniania: do punktacji zespołowej będą się liczyły wyniki dwóch
najlepszych zawodników z jednej miejscowości w danej konkurencji.
Punktacja: 9-7-6-5-4-3-2-1-1 za udział, punktacja sztafet podwójna.
8. Nagrody: Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają pamiątkowe medale ew.
upominki. Zespoły za miejsca I-VI otrzymają pamiątkowe puchary.
9. Zasady finansowania: koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty
uczestnictwa w Mistrzostwach zespoły pokrywają we własnym zakresie.
10. Postanowienia końcowe: w kwestiach spornych nie ujętych niniejszym
regulaminem decydować będzie Organizator.

Wprowadził:

Skip to content