Zapraszamy na VIII Bieg Ziemi Puckiej na 10 km

REGULAMIN VIII BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 11 września 2022 r.

 

 1. Organizatorzy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku, Pomorskim

Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Gdańsku,

Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku oraz

The North Event

            Kontakt:

Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig

Tel. 608 341 880

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • sportowa promocja regionu,
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 1. Termin i trasa biegu:
 • 09.2022 (niedziela),
 • START – godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino

    zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.

    Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna

 • META – na boisku sportowym w Połczynie.
 • Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską – Darzlubie – Połczyno
 • Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy)
 1. Warunki uczestnictwa:

            W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni którzy:

 • ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli

jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w

zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym

podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem

osobistym podczas weryfikacji zawodnika),

 • posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach

długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału

w zawodach na własną odpowiedzialność

 • podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o

Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora

wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),

 • dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 09.09.2022 w wysokości 50 zł.

            na elektronicznezapisy.pl

 1. Zgłoszenia:
 • Zapisy do biegu można dokonywać drogą elektroniczną na elektronicznezapisy.pl
 • Zapisy odbywać się będą do dnia 09.09.2022 roku.
 • Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się i opłacenia wpisowego internetowo i w biurze zawodów.
 • Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 9:00 – 13:00.
 1. Pomiar czasu:
 • Stosowany będzie ELEKTRONICZNY pomiar czasu
 1. Kategorie wiekowe
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego)
 • K,M – 20 – ( do 29 lat) – 1993 i młodsi
 • K,M – 30 – ( 30-39 lat) – 1992 – 1983
 • K,M – 40 – ( 40-49 lat) – 1982 – 1973
 • K,M – 50 – ( 50-54 lat) – 1972 – 1968
 • K,M – 55 – ( 55-59 lat) – 1967 – 1963
 • K,M – 60 – ( 60-64 lat) – 1962 – 1958
 • K,M – 65- ( 65-69 lat) – 1957 – 1953
 • K,M – 70 – (70 lat i więcej) – 1952 i starsi
 1. Nagrody
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal
 • za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn – puchary (Powiat Pucki)
 • dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych

kategoriach – puchary  (Powiat Pucki)

 • za zajęcie miejsc od I do III wśród kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego) – puchary
 • uwaga – nagrody nie będą dublowane
 • puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)
 • puchar dla najlepszego policjanta (zaznaczyć w zgłoszeniu)
 • spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które

otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)

 1. Wyniki

Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl i elektronicznezapisy.pl

 

 1. Postanowienia końcowe
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy podczas biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play podczas trwania imprezy
 • po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek,
 • w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia główny oraz organizator biegu,
 • organizator ma prawo zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

w Gminie Puck

Wprowadził:

Aktualności:

Festyn Rodzinny "Przyst...
Podsumowanie 26. Konkur...
Nagrodzone prace Konkur...
Zapraszamy na Sobótkę u...
Zapraszamy na zajęcia k...
Zapraszamy na zajęcia k...

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content