Zapraszamy na XXV Biegi Piaśnickie

Cel imprezy:  uczczenie pamięci pomordowanych w Piaśnicy, dalsza popularyzacja oraz upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej.

Termin i miejsce:  biegi odbędą się dnia 16 października (sobota) 2021 roku na trasie Leśniewo – Piaśnica. Zbiórka przy plebani w Leśniewie.

Godz. 10.30  start do biegu głównego, dystans 6,2 km

Godz. 11.15  start do biegu młodzieżowego, dystans ok. 1,7 km

Godz. 11.30  start do biegu dzieci – „krasnali” – dystans ok. 500 m

Organizatorzy:  Parafia Rzymsko – Katolicka w Leśniewie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddz. w Leśniewie,  Urząd Gminy Puck, Starostwo Powiatowe Puck, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck,  LKS Ziemi Puckiej, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pucku, Rodzina Piaśnicka, Sołectwa:          Leśniewo, Domatówko, Domatowo, Połczyno.

Uczestnictwo:  w biegach mogą uczestniczyć wszyscy bez ograniczeń wiekowych oraz ilościowych posiadający badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Program:  bieg główny na dystansie 6,2 km kobiet i mężczyzn, bieg młodzieżowy ok. 1,7 km dziewcząt i chłopców rocznik 06-07-08-09-2010, bieg dla dzieci „krasnale” dystans ok. 500 m rocznik 2011 i młodsi.

Zgłoszenia:  zgłoszenia w dniu imprezy do godz. 10.15

Nagrody:  w każdej kategorii biegowej uczestnicy za miejsca I – III otrzymują puchary Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka, Starosty Puckiego Jarosława Białka, Posła Kazimierza Plocke. Za pierwsze miejsca przewiduje się upominki rzeczowe. Dla najlepszego ministranta – puchar Rady Parafialnej. Puchary Rad Sołeckich dla najlepszych swoich uczestników.

Postanowienia końcowe:  we wszystkich kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będą organizatorzy.

Wprowadził:

Skip to content