Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/20 w Gminie Puck.

GALERIA

Komunikat

z Inauguracji Roku Kulturalnego i Sportowego  2019/20

Gminy Puck

Dnia 20 października 2019 roku o godz.16,30 w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sportowego 2019/20 w Gminie Puck. Wśród obecnych byli m.inn. samorządowcy, pracownicy i działacze kultury, twórcy ludowi, przedstawiciele stowarzyszeń.  Wszystkich zebranych oficjalnie powitał Brunon Ceszke – Gl. Instruktor ds. Kultury.

Tradycyjnie – w ramach uroczystości – odbyło się podsumowanie konkursu o „Klubowy Bursztynowy Laur” na najlepiej działającą placówkę  kultury w gminie.

Po raz szesnasty przeprowadzono ranking na najlepiej działające placówki kultury w gminie, które, jak podkreślił  na wstępie mówca – – są  głównym „narzędziem” animującym życie kulturalne w środowisku wiejskim. Placówki kultury spełniają szereg funkcji wobec swoich społeczności lokalnych, m.in.: powinny być centrum życia społecznego, pomostem łączącym pokolenia, animacją ruchu artystycznego czy w ogóle źródłem więzi międzyludzkich, które w rezultacie sprzyjają rozwojowi osobowości jednostek ludzkich. W tym roku „Klubowy Laur” przypadł w udziale pięciu placówkom –Wiejskich Klubów Kultury w Domatówku (animator Agnieszka Szymańska), Leśniewie (Jadwiga Siniczyn), Połchowie (Mariola Parchem), Sławutowie (Joanna Adas) i Swarzewie (Irena Kobiella). Wyróżnienie otrzymał również klub w Osłoninie działający pod kierunkiem Aleksandry Karsznia.

W ramach podziękowania za aktywność w zakresie twórczości ludowej i ścisłą współpracę z OKSiT w Gminie Puck wyróżniono: Marię Szczygielską (malarkę z Mrzezina), Marię Krause (malarkę z Darzlubia) oraz Henryka Lessnau (tabakiernika z Chałup). Gratulacyjny i dziękczynny dyplom za wieloletnie krzewienie teatru lalkowego w gminie otrzymała Elżbieta Sikora-Jędrzejewska – tej dyscypliny artystycznej z Pucka.

Podsumowano również Ligę Sportową Gminy Puck. Omówienia działań sportowych dokonał Wiesław Oberzig – Gł. Instruktor ds. Sportu. Sportowcy gminy rywalizowali w 23 dyscyplinach. Sklasyfikowano 25 sołectw (na 27 w gminie). Po raz kolejny miano najbardziej usportowionej wsi przypadło w udziale sołectwu Strzelno. W czołowej szóstce znalazło się ponadto: Połczyno, Żelistrzewo, Łebcz, Mieroszyno i Połchowo. Puchary oraz nagrody odebrali przewodniczący LZS z poszczególnych sołectw. Nie zabrakło także wyróżnień dla najaktywniejszych działaczy sportowych w gminie.

Nagrody wręczali: Tadeusz Puszkarczuk (Wójt Gminy Puck) i dr Jan P. Dettlaff (dyrektor OKSiT). Ten ostatni podziękował wszystkim za współpracę a zwłaszcza Wójtowi Gminy za życzliwość wobec działań kulturalnych w gminie. Włodarz gminy – zabierając głos – z uznaniem wyrażał się o gminnej kulturze. M.in. wręczył dyrektorowi ośrodka kultury bukiet kwiatów, wraz z podziękowaniem i gratulacjami za kierowanie instytucją, który przyczynia się w znakomity sposób do szerokiego rozwoju życia społeczno-kulturalnego i sportowego w gminie.

Wydarzeniem imprezy był uroczysty, poetycko-muzyczny koncert oparty na poezji Karola Wojtyły (Św. Jana Pawła II) w wykonaniu Weroniki Korthals z zespołem.

Kaszubski duch spotkania,  przypieczętował zespół „Bursztynki” z Mieroszyna pod kierunkiem artystycznym Macieja Kleisy.  Uczestnicy inauguracji mieli również okazję obejrzeć dotychczasowe działania poszczególnych placówek kultury na wystawie pamiątkowych kronik.

Tradycyjnie, okolicznościowy tort zakończył wieczór integracyjno-promocyjny kultury i sportu gminnego.

.                                                                                                         Brunon Ceszke

 

 

Wyróżnienia dla zespołów

I   miejsce LZS „Sokół” Strzelno

II  miejsce  LZS „Iskra” Połczyno

III  miejsce  Żelistrzewo

IV  miejsce  LZS „Wicher” Łebcz

V  miejsce  LZS Mieroszyno

VI  miejsce „Kaszuby” Połchowo

Wyróżnieni Działacze

Józef Białk

Brunon Ceszke

Dariusz Groenwald

Stefan Rathnau

Przemysław Grandicki

Wojciech Licau

Jan Szefka

Waldemar Bradtke

Sylwester Potrykus

Alfons Zelewski

Józef Szymański

Marek Bieszke

Marcin Srok

Józef Rambiert

Waldemar Płomień

Damian Steinke

Błażej Ceszke

Arkadiusz Dettlaff

Mieczysław Stromski

Henryk Kunc

Henryk Radtke

Najwszechstronniejsi zawodnicy

Jacek Groenwald

Dariusz Potrykus

Szymon Groenwald

 

Działalność sportowa w 2019 roku                                                                         

Edyta Selke

 

 

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content