Zaproszenie na 50. konkurs recytatorski literatury kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” Chmielno 2021

Jak co roku, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spróbowania swoich sił w konkursie recytatorskim „RODNÔ MÒWA”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Wójta Gminy Chmielno oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny i Oddział Chmielno.

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na piękno literatury kaszubskiej.

Przed nami 50 edycja konkursu i aż 7 kategorii wiekowych.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch utworów, które w oryginale powstały w języku kaszubskim. Dla kategorii przedszkolnej i klasy „0” warunkiem jest przygotowanie recytatorskie jednego utworu:
– wiersza lub
– prozy (całość lub fragment).

Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i klasy „0”, dla których czas jest o połowę krótszy, tj. do 3 minut).

Jak zgłosić swój udział w konkursie? 

Deklarację udziału w konkursie należy przesłać najpóźniej do dnia 20 maja 2021 r. wypełniając formularz on-line zamieszczony na stronie www.chmielno.naszgok.pl. Nagranie video z prezentacją recytacji należy przesłać najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 15:00 poprzez platformę WeTransfer.com na adres rodnamowa@chmielno.pl lub dostarczyć nagranie na trwałym nośniku osobiście pod niżej podany adres, lub pocztą tradycyjną, lub kurierem do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Więcej istotnych informacji, w tym regulamin, znajdziecie na stronie GOKSiR : 

https://chmielno.naszgok.pl/n,50-konkurs-recytatorski-literatury-kaszubskiej-rodno-mowa-chmielno-2021?fbclid=IwAR2e_5sX9wfpHMQu4fEet2_CtQy5w_hBgsFUelRc6W3YspVRQ9fpR6W3DNk

Wprowadził:

Skip to content