ZAWIADOMIENIE: OTWARTA LIGA TENISA ZIEMNEGO

PLAKAT tenis ziemny liga_01REGULAMIN OTWARTEJ LIGI ZIEMI PUCKIEJ W TENISIE ZIEMNYM 2016

1. Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
2. Celem rozgrywek jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Ziemi Puckiej.
3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek organizator zamieści regulamin oraz podział na ligi (wraz z numerami telefonów do zawodników) na stronie internetowej www.oksitpuck.pl (najpóźniej tydzień po zakończeniu zapisów).
5. Rozgrywki będą się odbywały na kortach gminnych w: Strzelnie (nawierzchnia asfaltowa, tartanowa), Połczynie, Gnieżdżewie, Żelistrzewie, Swarzewie (nawierzchnia tartanowa). Dopuszcza się rozegranie meczu w innym miejscu jeżeli obu zawodników wyrazi zgodę.
6. Termin rozgrywek: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2016 roku.

Zapisy: Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 29 kwietnia br. włącznie. Aby zapisać się do udziału w rozgrywkach należy wysłać maila na adres sport@oksitpuck.pl lub telefonicznie: 608341880 – Wiesław Oberzig; 510289031 – Błażej Ceszke. W mailu proszę napisać następujące dane: NUMER TELEFONU, imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia.

System rozgrywek: Po zamknięciu listy liga zostanie podzielona na grupy. Podział odbędzie się na podstawie zbliżonego poziomu zawodników, tworząc ligę I, ligę II itd.. W zależności od ilości chętnych w każdej grupie będzie od 4-6 zawodników. O podziale na grupy decydują organizatorzy.

W każdej grupie zawodnicy muszą rozegrać mecze każdy z każdym (w ciągu 2 tygodni od rozpisania grup). Po zakończeniu rozgrywek grupowych zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc awansują do ligi wyżej. Zawodnicy z dwóch końcowych miejsc w grupie spadają ligę niżej.

Zawodnicy na mecze umawiają się sami (poprzez kontakt telefoniczny do siebie nawzajem). W przypadku problemu z ustaleniem terminu meczu organizator sam ustala termin i miejsce rozegrania spotkania.

Gra toczy się do dwóch wygranych setów. Po rozegraniu każdego meczu zawodnik, który zwyciężył w spotkaniu ma obowiązek wysłać sms lub maila z wynikiem spotkania (najpóźniej 2 godziny po zakończeniu meczu) pod nr 510289031 lub adres mailowy sport@oksitpuck.pl o treści: imię i nazwisko (zwycięzca) – imię i nazwisko (przegrany), wynik setów, (gemy) np. Jan Kowalski – Jan Nowak, 2 : 1, (6-3; 2-6, 7:6). W przypadku 3-krotnego nie stawienia się na mecz ustalony przez organizatora (następuje tylko w przypadku braku porozumienia zawodników) zawodnik zostaje wykluczony z ligi. W przypadku nie rozegrania spotkania oraz niepowiadomieniu organizatora o problemie z ustaleniem dogodnego terminu dla obu stron następuje obustronny walkower (0: 2). O końcowej klasyfikacji w grupie decydują kolejno: punkty, bezpośrednie spotkanie, sety, gemy. Po zakończeniu rozgrywek w grupie organizator zamieści komunikat z wynikami oraz nowy podział Lig (najpóźniej 3 dni po zakończeniu rywalizacji). W tym systemie rozgrywki będą się odbywały do maja do września.

Sprawy finansowe: Koszt udziału w rozgrywkach wynosi 50 zł (za całość trwania rozgrywek od maja do września). Organizator zapewnia na zakończenie sezonu rozgrywkowego nagrody dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników. Wpisowe należy przekazać organizatorm najpóźniej dzień przed rozpoczęciem ligi. W przypadku wycofania się zawodnika z rozgrywek lub wykluczenia za 3-krotne nie rozegranie spotkania mimo ustalonego terminu przez organizatora opłata startowa nie ulega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

  1. a) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i zasad fair play.
  2. b) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników
  3. c) organizator nie zapewnia piłek na mecze. Zawodnicy powinni porozumieć się nt. piłek w trakcie ustalania terminu meczu
  4. d) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu
  5. e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga organizator
  6. f) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
  7. g) zawodnicy przystępując do rozgrywek akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na publikację numerów telefonów w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy uczestnikami ligi.

Wprowadził:

Skip to content