Żelistrzewo: XXVI Przegląd Teatrów Szkolnych

Międzynarodowy Dzień Teatru w gminie Puck uczczono… świętem teatralnym dla dzieci i młodzieży. 27 marca 2017 roku sala Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie zapełniła się młodymi aktorami z dziewięciu szkół podstawowych w ramach XXVI Przeglądu Teatrów Szkolnych Gminy Puck. Na scenie wystąpiło 121 młodych adeptów teatru.

Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Celem przeglądu była popularyzacja sztuki teatralnej jako czynnika wyzwalającego inicjatywy twórcze i kreatywne postawy wśród młodego pokolenia oraz wyłonienie najlepszych szkolnych zespołów teatralnych.

Uczestników przeglądu powitał dr Jan Dettlaff – dyrektor OKSiT w Gminie Puck. Organizacyjnie nad imprezą czuwał Brunon Ceszke Gł. Instruktor ds. Kultury.

Jury w składzie: Maria Katarzyna-Muza (przewodnicząca), Jerzy Łysk i Elżbieta Derc (członkowie) przyznało nagrody następującym zespołom:

I nagroda – Zespół Teatralny „Słoneczni Żeglarze” Szkoły Podstawowej w Swarzewie;

sztuka: „Masz ci los”;

opiekunowie: Katarzyna Bialkowska, Maria Wolff

II nagroda – Zespół Teatralny „Bajka” Szkoły Podstawowej w Celbowie

Sztuka: „Awantura w lesie”

Opiekun: Anna Detlaf

III nagroda – Zespół Teatralny „Maska” Szkoły Podstawowej w Werblini

sztuka: „Chatka zapomnienia”

opiekun: Justyna Romaldowska

wyróżnienie – Zespół Teatralny „Wesoła Gromadka” Szkoły Podstawowej w Mrzezinie

sztuka: „Niesforne smoki”

opiekun: Krystyna Kaczykowska

wyróżnienie: – Zespół Teatralny „Miniatura” Szkoły Podstawowej w Leśniewie

sztuka: Smoki”

opiekun: Danuta Kowalik

Ponadto w przeglądzie wzięły udział szkolne zespoły teatralne: SP Strzelno, SP Mieroszyno, SP Rekowo Górne i SP Połczyno

Najlepsi aktorzy:

Wiktoria Kryża SP Swarzewo

Damian Szczegielniak SP Celbowo

Paweł Narloch SP Leśniewo

Najlepsza reżyseria:

Anna Detlaf (SP Celbowo)

Wyróżnione zespoły otrzymały talony na zakup nagród (I m-300 zł, II m-250 zł, III m-200 zł, wyróżnienia – 150 zł) oraz dyplomy uznania, najlepsi reżyserzy i aktorzy – albumy „Pomorskie – tu jest najpiękniej” oraz dyplomy. Wszystkim zespołom wręczono dyplomy pamiątkowe. Nagrody wraz z gratulacjami przekazał dyrektor OKSiT w Gminie Puck dr Jan Dettlaff, który wyraził również serdeczne podziękowanie uczestnikom a przede wszystkim opiekunom, którzy przygotowali młodych artystów do występu.

Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody będą reprezentowali Gminę Puck na przeglądzie rejonowym „Niebieskich Tarcz” w Rumi.

Organizatorzy zabezpieczyli uczestnikom poczęstunek oraz przewóz osobowy.

Wszelkie koszty organizacyjne przeglądu pokrył OKSiT w Gminie Puck.

Brunon Ceszke

[mudslide:picasa,0,110434298962501725747,6403595555652173361]

Wprowadził:

Skip to content