Sztandar dla Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku

Dnia 15 kwietnia 2018 roku w Żelistrzewie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku. Zainaugurowała ją msza św. w intencji 25 kół gospodyń funkcjonujących na terenie Ziemi Puckiej. Eucharystię odprawił i sztandar poświęcił proboszcz parafii żelistrzewskiej ks. Roman Richert. Główny wizerunek sztandaru stanowi św. Marta – patronka gospodyń. Delegacje wszystkich kół zaśpiewały wspólnie w kościele hymn KGW – modlitwę do św. Marty.

Po odprawionych ceremoniach religijnych uczestnicy imprezy uformowanym korowodem na czele z orkiestrą dętą ze Strzelna udali się przez wieś na ciąg dalszy uroczystości w Wiejskim Domu Kultury.

Ponad 200 osobową widownię powitała w języku kaszubskim Regina Kwidzińska – Przewodnicząca Rady Gminnej KGW w Pucku. Wśród obecnych był m.in. Poseł Ziemi Puckiej dr Kazimierz Plocke. Orkiestra dęta zagrała hymn polski i kaszubski. Słowa powitalne wygłosił Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck dr Jan Dettlaff – jako projektant sztandaru -przybliżył zebranym symbolikę i wartości ideowe sztandaru

Przewodniczące wszystkich kół, członkinie Rady Gminnej KGW w Pucku ślubowały na sztandar wierność szlachetnym wartościom społecznym oraz dumne promowanie swojej Małej Ojczyzny. Zaproszeni goście dokonali symbolicznego aktu „wbicia swego gwoździa” w drzewiec sztandaru. Poczet sztandarowy uroczyście wręczył sztandar Przewodniczącej Rady Gminnej KGW w Pucku Reginie Kwidzińskiej.

Owocna działalność KGW na Ziemi Puckiej była możliwa, dzięki ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, OKSiT w Gminie Puck, Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Podziękowania od pań otrzymali m.in.: Tadeusz Puszkarczuk (Wójt Gminy Puck), dr Jan Dettlaff (dyrektor OKSiT w Gminie Puck), Anna Pomieczyńska (Przewodnicząca Rady Gminy Puck), Jarosław Białk (Starosta Pucki), Piotr Hałuszczak (Prezes WZRKiOR), Iwona Fołta (kierownik PODR), Brunon Ceszke (gł. Instruktor ds. kultury OKSiT w Gminie Puck), Roman Kużel (Burmistrz Władysławowa) i Adam Śliwicki (Wójt Gminy Krokowa). Przedstawiciele wojewódzkich władz kółek rolniczych udekorowali 24 kobiety najwyższym odznaczeniem KGW „Orderem Serca Matkom Wsi”. Odznakę „Aktywna w KGW” otrzymało 14 kobiet.

Nie obyło się bez podziękowań dla obecnych delegacji współpracujących bądź utrzymujących przyjacielskie kontakty. Wśród obecnych byli przedstawiciele władz samorządowych i KGW ze Strzelna Kujawsko-Pomorskiego z Burmistrzem Ewarystem Matczakiem, delegacja gminy Lutomiersk z Wójtem Tadeuszem Borkowskim oraz KGW z Niestępowa z Przewodniczącą Urszulą Sobiecką.

Przewodnicząca Rady Gminnej KGW Regina Kwidzińska otrzymywała ze wszech stron gratulacje i podziękowania za inicjatywę i włożony trud w osiągnięcie upragnionego celu – Sztandaru dla Rady Gminnej. Według informacji z kręgu związkowego rolników i KGW, jest to pierwszy sztandar tego typu w Polsce.

W części artystycznej wystąpił kaszubski zespół „Bursztynki” z Mieroszyna, który… zrodził się na bazie tamtejszego KGW. Na pamiątkę spotkania, goście otrzymali do rąk kolejną edycję „Zeszytów Gminy Puck” wydaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck pn. „Pamięć smaków…. Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej” autorstwa: dr Jana Dettlaffa, dr Danuty Dettlaff, Reginy Kwidzińskiej, Iwony Wielińskiej-Fołta i Brunona Ceszke.

Uroczystość, przepełniona niebagatelną dawką emocji duchowych zakończyła się wspólnym poczęstunkiem integracyjnym.

Brunon Ceszke

Więcej zdjęć – zobacz

Wprowadził:

Skip to content