Żelistrzewo: XIII Puchar Ziemi Puckiej w Kulturystyce 2017

REGULAMIN – XIII PUCHAR ZIEMI PUCKIEJ W KULTURYSTYCE – ŻELISTRZEWO 2017


1. Cel imprezy
Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.
2. Organizatorzy
Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo
3. Współorganizatorzy
PZKFiTS
Urząd Gminy Puck
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
Starostwo Powiatowe w Pucku
Wiejski Klub Kultury w Żelistrzewie
4. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się dnia 12 MARCA 2017 r., początek o godz. 11:30, w sali Domu Kultury w Żelistrzewie, 3 km
od Pucka.
Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00
5. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących
członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego
stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki
członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie
udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550 09 67; fax: (0-22) 550 09 68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia10 marca 2017 r. wypełniając FORMULARZ zamieszczony
na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/pzpk2017-zelistrzewo-zgloszenia/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
• W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
• – imię i nazwisko,
• – klub,
• – rok urodzenia,
• – dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować,
• – adres e-mail,
• – telefon kontaktowy.
Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.
Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów (Klub Kultury w
Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.
Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: ważna licencja zawodnika, ważna karta zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych oraz strój startowy i płyta CD z podkładem muzycznym do programu dowolnego. Debiutanci muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, strój startowy, płytę CD z nagraniem oraz zaświadczenie lekarskie.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.
(e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).
Zawodnicy zrzeszeni opłacają wpisowe w wysokości 70 zł (bezpośrednio przed startem, lub na konto Oddziału Leśniewo Stowarzyszenia ZiemiaPucka) – nr konta 53834800030000001701100007 Bank Spółdzielczy w Pucku (Za start w dwóch kategoriach startowych oplata ulega podwojeniu.

6. Kategorie
Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów), weteranów w
następujących kategoriach:
 Fitness sylwetkowe kobiet – open
 Bikini fitness kobiet – open
 Fit-model kobiet – open
 Fitness plażowe mężczyzn open
 Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open
 Kulturystyka juniorów (16- 23 lata) – wszechwag
 Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
 Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
 Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
 Kulturystyka weteranów (+40 lat) – wszechwag
 Kulturystyka mężczyzn – open (dla zwycięzców kategorii wagowych)

Uwaga: Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona połączona z wyższą kategorią wagową.

7. Nagrody
– Za miejsca I-III w każdej kategorii medale i dyplomy.
– Za miejsce I-III w każdej kategorii: nagrody rzeczowe.
– Za miejsca IV – VI w każdej kategorii: dyplomy
– Za I miejsce w kat. open fitness sylwetkowego kobiet: Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
– Za I miejsce w kat. open mężczyzn w kulturystyce: Puchar Wójta Gminy Puck.

8. Program zawodów:
12.03.2017 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:
– fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
– bikini fitness kobiet – I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– fitness plażowe mężczyzn – I runda (cztery zwroty)
– kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
– kulturystyka juniorów – I runda (porównania)
– kulturystyka mężczyzn, kat. 75 kg; 90 kg i +90 kg – I runda (porównania)
– kulturystyka weteranów wszechwag – I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
– kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturystyka juniorów – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach)
– bikini fitness kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach)
– fitness plażowe mężczyzn – II runda (prezentacja indywidualna + ocena sylwetki w zwrotach)
– I BLOK DEKORACJI
– kulturystyka do 75 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturystyka do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturystyka +90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturystyka weteranów – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturystyka open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
– II BLOK DEKORACJI

9. Zasady przeprowadzania zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję Sędziowską wyznacza PZKFiTS.
10. Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu
weryfikacji.
11. Postanowienia końcowe
Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.
12. Informacje o zawodach
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie „Ziemia Pucka”
Oddział Leśniewo, ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo, e-mail: lesniewo.ziemiapucka@wp.pl
Możliwość rezerwacji noclegu:
Puck, 3 km do Żelistrzewa: tel. 58 673 27 79, Kwatery Prywatne Stanisława Remer

Organizator: Zatwierdzono:
Piotr Potrykus mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS, 09.02.2017 r

8888

Wprowadził:

Skip to content