Zgłoszenia do 10-ki najlepszych sportowców Gminy Puck

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck informuję, że do dnia 29 stycznia (piątek) czekamy na przesłanie kandydatury zawodników/zawodniczek z terenu Gminy Puck (na adres  – sport@oksitpuck.pl)   w celu wyłonienia dziesiątki najlepszych sportowców za rok 2020. Proszę w mailu wysłać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Wypisać osiągnięcia sportowe z 2020 roku (od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020).

5. Krótką charakterystykę zawodnika/zawodniczki wraz z umotywowaniem danej kandydatury
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: Wiesław Oberzig 608341880

Wprowadził:

Skip to content