Zostań członkiem OTOPatrolu rezerwatu Beka!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Pomorskie Biuro OTOP) zaprasza do współpracy w ramach społecznego patrolu terenowych edukatorów rezerwatu Beka.

Beka, rezerwat leżący u ujścia Redy do Zatoki Puckiej, ma wielu sympatyków wśród okolicznych mieszkańców, turystów i wielbicieli przyrody, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na terenie rezerwatu. Ma to negatywny wpływ na przyrodę Beki, w tym ptaki znajdujące tu miejsca lęgowe i miejsca odpoczynku w trakcie sezonowych migracji.

Budujemy zespół wolontariuszy, którzy pomogą w terenie w edukowaniu o przyrodzie Beki oraz instruowaniu osób przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach przebywania w rezerwacie w sposób przyjazny dla przyrody.

Uczestnikiem społecznego patrolu może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Jeśli chcesz pomóc, przyłącz się do OTOPatrolu!

Więcej informacji w Pomorskim Biurze OTOP:

e-mail: pomorze@otop.org.pl

biuro: 58 341 26 93

kierownik rezerwatu: 797 128 903

stron internetowa: www.rezerwat.otop.org.pl

Wprowadził:

Skip to content