Dnia 10.01.2014r najstarsi mieszkańcy wsi udzielali odpowiedzi na pytania z kwestionariusza dotyczącego badań dziedzictwa kulturowego wsi opracowany przez Zakład Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszkańcy opowiadali zapamiętane przez siebie ciekawe historie. Najciekawsze z nich zostaną opublikowane przez wydawnictwo pomorskie.

Irena Piontke Animator Kultury w WKK Błądzikowo

XML File doesn't exist

Comments are closed.

  • Aktualnośći w miesiącu

  • OKSiT Aktualności