Kontakt

Informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck na: 84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

ul. Lipowa 17  kod: 84-122 Żelistrzewo

tel: 58 673 16 55 (poniżej wykaz numerów wewnętrznych)

fax: 58 727 99 90

e-mail: oksit@oksit.puck.pl

NIP:5871566813 / REGON: 191288168

Dyrektor dr Jan P. Dettlaff  jan.dettlaff@oksit.puck.pl

Instruktor. ds. kultury  – Wiktoria Gaffke  kultura@oksitpuck.pl

Gł.Instruktor sportu – Wiesław Oberizg  sport@oksitpuck.pl

Specjalista ds. gospodarczych i turystycznych  turystyka@oksitpuck.pl

Numery telefonów w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki

NUMER GŁÓWNY 58 673 16 55

Nr Lektor Telefon Numer wewnętrzny
1 Dyrektor 1010
2 Biuro  2020
3 Księgowość 3030
4 Specjalista ds. gospodarczych i turystycznych 4040
5 KULTURA
  1 Instruktor. ds. Kultury 5050
2 Park Kulturowy Osada Łowców fok w Rzucewie 7070
3 DOMY KULTURY
  1 Strzelno 5010
2 Żelistrzewo 5020
4 KLUBY KULTURY
  1 Swarzewo 5030
  2 Gnieżdżewo 5040
3 Leśniewo 5060
4 Mechowo 5070
5 Sławutowo 5080
6 Połczyno 5090
7 Błądzikowo 5095
8 Połchowo 4040
9 Osłonino 7090
6 SPORT
1 Gł. Instruktor. ds. Kultury fiz. i sportu 6060
2 Biuro sportu 8080
7 TURYSTYKA
1 Informacja turystyczna 7010
2 Park Kulturowy Osada Łowców fok w Rzucewie 7070
3 Grota Mechowska 7008
4 Stanica wodna w Swarzewie 8080
8 FAX

Wiejskie Kluby Kultury i Wiejskie Domy Kultury 

Placówka   Adres  

Budynku placówki 

 

Email   Animator 
Wiejski Klub Kultury w Błądzikowie  Ul. Bałtycka 5 A 

84-100 Błądzikowo 

wkkbladzikowo@oksitpuck.pl   Ewelina Dettlaff 
Wiejski Klub Kultury w Celbowie  Celbowo 4 

 84-100 Celbowo 

wkkcelbowo@oksitpuck.pl  Halina Pietruszkiewicz 
Wiejski Klub Kultury w Darzlubiu  Ul. Pucka 39 

84-100 Darzlubie 

wkkdarzlubie@oksitpuck.pl   Monika Szewka 
Wiejski Klub Kultury w Domatówku  Ul. Jana Pawła II 4 

84-106 Domatówko 

wkkdomatowko@oksitpuck.pl   Wiesława Roszman-Selin 
Wiejski Klub Kultury w Gnieżdżewie  Ul. Dworcowa 6 

 84-100 Gnieżdżewo 

wkkgniezdzewo@oksitpuck.pl   Dorota Kwidzińska 
Wiejski Klub Kultury w Leśniewie   Ul. Starowiejska 16
84-106 Domatówko 
wkklesniewo@oksitpuck.pl  Jadwiga Siniczyn 
Wiejski Klub Kultury w Mieroszynie  Ul. Szkolna 2 

84-103 Łebcz 

wkkmieroszyno@oksitpuck.pl   Wioleta Karczewska-Strójwąs 
Wiejski Klub Kultury w Mechowie  Ul. Ks. Zygmunta Treli 69 
84-106 Mechowo 
wkkmechowo@oksitpuck.pl  Krystyna Muttke 
Wiejski Klub Kultury w 

Osłoninie 

Ul. Bursztynowa 1 

84-122 Osłonino 

wkkoslonino@oksitpuck.pl  Aleksandra 

Karsznia 

Wiejski Klub Kultury w Połchowie  Ul. Św. Agaty 23 

84-123 Połchowo 

wkkpolchowo@oksitpuck.pl  Mariola Parchem  
Wiejski Klub Kultury w Połczynie  Ul. Gdańska 2
84-100 Połczyno 
wkkpolczyno@oksitpuck.pl  Beata Jeka 
Wiejski Klub Kultury w Sławutowie  Ul. Szkolna 65
84-122 Sławutowo 
wkkslawutowo@oksitpuck.pl  Joanna Adas 
Wiejski Dom Kultury w Strzelnie  Ul. Bałtycka 14 

84-103 Strzelno 

wdkstrzelno@oksitpuck.pl  Paulina Konkel 
Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie  Ul. Lipowa 17
84-122 Żelistrzewo 
wdkzelistrzewo@oksitpuck.pl   Szymon Dettlaff 
Świetlica Wiejska w Rekowie Górnym  Ul. Wiktora Czapiewskiego 1
84-123 Rekowo Górne 
 

wkkrekowogorne@oksitpuck.pl 

 

Renata Badtke 

Dom Kaszubski w Swarzewie  Ul. Ks. Pronobisa 11
84-100 Swarzewo 
dkswarzewo@oksitpuck.pl  Irena Kobiella