Groty Mechowskie do marca 2017 będą NIECZYNNE

Groty mechowskie czynne od 29.04.2016 codziennie od 9.00-17.00

Telefon do przewodnika i opiekuna grot: 58 673 90 02 – sezon turystyczny

Email groty@oksitpuck.pl

Grota Mechowska znajduje się na skraju wsi Mechowo położonej pośród Puszczy Darzlubskiej, 10 km na zachód od Pucka.

Została odkryta w 1818 r. podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych przez mierniczego Heue’go i do dzisiaj wciąż zachwyca dyskretnym pięknem… Mimo licznych w swojej historii zawałów, ciągle odkopywana, restaurowana, przyciąga rzesze turystów ucząc geologii i promując kaszubską ziemię. Obszar, w obrębie którego powstały Groty, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego ukształtowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej, schodząc ku dolinie Płutnicy.

Pierwszego opisu jaskini dokonał Kleefeld w roku1829. Później, zmienna ludzka pamięć skazała Grotę na zapomnienie, by okresami ponownie wykorzystywać ich walory w promocji miejsca. W 1910 r. pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Grotę. Zaczęła się jej turystyczna historia…

Początkowo chroniona i dostępna była tylko pierwsza część Groty o bogatym rozczłonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpiękniejszymi naciekami był wciąż zasypany. W 1948 r. rozpoczęto prace oczyszczające i renowacyjne, a od 1949 r. została udostępniona zwiedzającym. Tradycja lokalna określa jej nazwę w liczbie mnogiej, w nawiązaniu do dwóch wejść i zróżnicowanej słupowej „fasady”. W 1981 r. Grota ponownie uległa zawaleniu. Powołany zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dokonał merytorycznej ekspertyzy Groty i wskazał szczegółowy plan oraz zakres prac zabezpieczających obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone „kolumny”, odkopano korytarze…

Wejścia do Groty, pomiędzy piaskowcowymi słupami znajdują się poniżej poziomu otaczającego je terenu, a dostępne jest z wykonanego wykopu. Strop jaskini tworzą warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany to sypki piasek i słupy z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno również piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 60 m w głąb skarpy. Ta część Groty Mechowskiej z obawy przed zawałem dostępna jest tylko dla speleologów.

Groty Mechowskie to największa osobliwość przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowią rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Stanowią cenny pomnik przyrody, który znajduje się w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

Opr. na podst. dok. Jan. P. Dettlaff

[print_gllr id=3594]

Grota Mechowska została  przygotowana z myślą dla zwiedzających. Poniżej prezentujemy kilka informacji na końcu strony mapa dojazdowa :

 1. Dojazd do Grot komunikacją autobusową z Miast Powiatowych Puck lub Wejhrowo przejazd ok. 25 min. dokładny rozkład, samochodem z Pucka lub Wejherowa przejazd ok 15 min, rowerem ścieżką rowerową
 2. Przed Grotą dostępny jest bezpłatny parking na samochody osobowe i autobusowe
 3. Rezerwacje dla grup zorganizowanych przyjmujemy telefonicznie (58) 673 90 02 w godzinach pracy kasy biletowej lub z kilkudniowym wyprzedzeniem na email groty@oksitpuck.pl
 4. Wyjątkowych sytułacjach dla większych grup możemy ustalić godzine zwiedzania po godzinie 17.00  tylko za zgodą Dyrektora OKSiT Puck kontaktując się z biurem
 5. Przewodnik w cenie biletu
 6. Na miejscu znajduje się kasa która wydaje paragon z kasy fiskalnej i faktury Vat.
 7. Przy grocie mieści się WC
 8. Przy grocie mieści się  sklep spożywczy
 9. Dojazd do groty jest przygotowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach do wjazdu przed jaskinię.Nasz pracownik pomoże osobie na  wózku zapoznać się z materiałami promocyjnymi i wysychać informacji przed jaskinią.

Wyświetl większą mapę

 • Aktualnośći w miesiącu

 • OKSiT Aktualności