Bal Seniora w Gnieżdżewie

15 października obył się Bal Seniora w Gnieżdżewie. Na uroczystość zaproszenia otrzymali wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieżdżewie i Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk i Przewodnicząca Rady Gminy pani Anna Pomieczyńska. Z rąk Wójta pamiątkowe medale 25-lecia Gminy Puck i upominki otrzymały panie Małgorzata Koss i Wanda Kulling- Seniorki posiadające największą ilość wnucząt i prawnucząt.  Upominek dla najstarszego Seniora z rąk pani Anny Pomieczyńskiej otrzymała pani Jadwiga Kryża. Sołtys wsi przygotował niespodzianki dla najmłodszych pani Barbary Kolek i Mariana Koss. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej z Gnieżdżewa i zespół muzyczny, który przygrywał do tańca.

https://www.youtube.com/watch?v=yHwvyWDBXqY

 

Wprowadził:

Skip to content