BIEGI PIAŚNICKIE

REGULAMIN

XVIII BIEGÓW PAMIĘCI POMORDOWANYCH W PIAŚNICY ORAZ FINAŁ BIEGOWEGO GRAND PRIX POWIATU PUCKIEGO
NA 2013 ROK1. Cel imprezy: uczczenie pamięci pomordowanych w Piaśnicy, dalsza popularyzacja oraz upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej.

2. Termin i miejsce: biegi odbędą się dnia 12 października (sobota) 2013 roku na trasie Leśniewo – Piaśnica. Zbiórka przy plebani w Leśniewie.
Godz. 10.30 start do biegu głównego, dystans 6,2 km
Godz. 11.15 start do biegu młodzieżowego, dystans ok. 1,7 km
Godz. 11.30 start do biegu dzieci – „krasnali” – dystans ok. 500 m

3. Organizatorzy: Parafia Rzymsko – Katolicka w Leśniewie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddz. w Leśniewie, Sołectwa: Leśniewo, Domatówko, Domatowo, Rodzina Piaśnicka, Starostwo Powiatowe Puck, Urząd Gminy Puck, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, LKS Ziemi Puckiej.

4. Uczestnictwo: w biegach mogą uczestniczyć wszyscy bez ograniczeń wiekowych oraz ilościowych posiadający badania lekarskie.

5. Program: bieg główny na dystansie 6,2 km kobiet i mężczyzn, bieg młodzieżowy ok. 1,7 km dziewcząt i chłopców rocznik 98-99-00-01-02, bieg dla dzieci „krasnale” dystans ok. 500 m rocznik 2003 i młodsi.

6. Zgłoszenia: zgłoszenia w dniu imprezy do godz. 10.15

7. Nagrody: w każdej kategorii biegowej uczestnicy za miejsca I – III otrzymują puchary. Za I miejsca przewiduje się upominki rzeczowe. Za I miejsca mężczyzn, chłopców i dzieci (M) – puchary Wójta Gminy Puck. Za miejsca kobiet, dziewcząt i dzieci (K) – puchary Posła Kazimierza Plocke. Dla najlepszego ministranta – puchar Rady Parafialnej. Puchary Rad Sołeckich dla najlepszych swoich uczestników.

8. Postanowienia końcowe: we wszystkich kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będą organizatorzy.

Wprowadził:

Skip to content