OKSiT

Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie

W dniu 13 lutego 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  z wyłączeniem projektów grantowych.

Kwota dofinansowania wynosi  287 500zł.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel „Utworzenie nowej infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez budowę budynku w Osłoninie”. Zaprojektowano budynek o powierzchni netto 250,36 m2 wraz z dojściem i podjazdem dla niepełnosprawnych, zjazdem z drogi oraz parking  i placem rekreacji.

Zakończenie operacji planuje się do 30 sierpnia 2020r.

media:

W Osłoninie trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury i Informacji Turystycznej

W Osłoninie powstanie budynek na potrzeby kulturalno-turystyczne

”Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie”

strona UG Puck

W Osłoninie trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury i Informacji Turystycznej

Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content