Realizacja zadania pt:”Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie” o powierzchni użytkowej 128 m2zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, sprzyjającą również integracji społeczności lokalnej oraz podniesie walory turystyczne Osłonina. Realizując projekt wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców scalając działania grup działających we wsi. Do tej pory w Osłoninie prowadzimy placówkę kultury w lokalu o niewielkiej powierzchni. Przy klubie działają sekcje tematyczne artystyczne, sportowe, turystyczne i KGW. Sołtys wsi prowadzi izbę regionalną „Nordowa Chatka” z pamiątkami o historycznej wartości w przeważającej części podkreślającej rybacki charakter Osłonina. Lokalizacja Osłonina z atrakcjami turystycznymi: Rezerwat Przyrody Beka ze ścieżkami dydaktycznymi, Aleja Lipowa, trasa rowerowa R-10, istniejący pomost żeglarski przy Zatoce Puckiej sprzyjają rozwojowi turystyki. W pobliskim Rzucewie w roku ubiegłym odnotowaliśmy w Parku Kulturowym Osada Łowców Fok 8000 korzystających z usług placówki z tendencją wzrostową. Realizując projekt zagospodarowania terenu budując budynek wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej oraz zjazdem z drogi i parkingiem w otoczeniu boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci poprawimy atrakcyjność osiedleńczą i turystyczną. Bazując na działających sekcjach stworzymy ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, dorosłych i turystów. Zwiększymy możliwości organizowania imprez rekreacyjnych i kulturalnych. Operacja przygotowana jest do realizacji. Posiada kompleksową dokumentację projektową z prawomocnym pozwoleniem budowlanym i aktualnym kosztorysem.