CZWIÔRTI „KASZËBSCZÉ BRËMZOWANI” Gnieżdżewo’2018 – regulamin

CZWIÔRTI „KASZËBSCZÉ BRËMZOWANI”

Gnieżdżewo’2018

Harmonijka ustna – jeden z najmniejszych instrumentów muzycznych na świecie. Chociaż prosta w budowie, posiada ciekawe brzmienie, pobudza do improwizacji, interpretacji, sugestywnego kształtowania dźwięku i barwy głosu. Dźwięk wydobywa się podczas ruchu powietrzu w szczelinach, przy których znajdują się metalowe blaszki zwane stroikami (pot. Języczkami), które wprawione w drgania wydają charakterystyczne brzmienia oraz dają możliwość naśladowania np. odgłosów ptaków, zwierząt czy pojazdów.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:

– Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

– Wiejski Klub Kultury w Gnieżdżewie

– Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieżdżewie

– Koło Gospodyń Wiejskich w Gnieżdżewie

Patronat medialny:

Radio „Kaszëbë”

Cele konkursu:

– Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

– Odkrywanie piękna i urody muzyki w instrumentach dawnych lat

– Przekazywanie pasji do grania na harmonijce ustnej – BRËMZI – następnym pokoleniom

i nie tylko…

– Umożliwienie kontaktu instrumentalistom i wymiana ich doświadczeń muzycznych

Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się 03 listopada 2018 roku o godz.15,00 w Wiejskim Klubie Kultury (remiza) w Gnieżdżewie

Założenia programowe:

Każdy uczestnik wykona trzy utwory muzyczne w tym co najmniej jeden utwór kaszubski i jeden utwór patriotyczny

UWAGA ! Artysta występuje bez akompaniamentu innego instrumentu

Uczestnik nie może powtarzać utworów prezentowanych w ubiegłym roku.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma statuetkę oraz dyplom uczestnictwa Czwartego Kaszubskiego „Brëmzowania”.

Komisja powołana przez organizatorów, po prezentacji wszystkich uczestników przyzna nagrodę GRAND PRIX Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck najlepszemu wykonawcy.

Ubiegłoroczny zdobywca GRAND PRIX nie może się ubiegać ponownie o tę nagrodę w roku bieżącym.

Przewiduje się również wyróżnienia (nagrody) ufundowane przez sponsorów

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu:

667 476 251 – Józef Roszman (animator kultury WKK Gnieżdżewo), lub

507 041 640 – Brunon Ceszke (gł. Instruktor kultury OKSiT w Gminie Puck)

Ostateczny termin zgłoszenia: 29 października 2018 roku !

Sprawy różne:

– Konkurs odbędzie się z udziałem publiczności, spotkanie będzie miało charakter biesiadny

– Uczestnicy konkursu otrzymają ciepły posiłek

Wprowadził:

Skip to content