Dziesiątka najlepszych sportowców Gminy Puck 2018

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck informuję, że do dnia 21 grudnia (piątek) czekamy na przesłanie kandydatury zawodników/zawodniczek z terenu Gminy Puck (na adres mailowy – sport@oksitpuck.pl) w celu wyłonienia dziesiątki najlepszych sportowców za rok 2018. Proszę w odpowiedzi wysłać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Wypisać osiągnięcia sportowe z 2018 roku
5. Krótką charakterystykę zawodnika/zawodniczki wraz z umotywowaniem danej kandydatury
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: Wiesław Oberzig 608341880

Wprowadził:

Skip to content