ENERGIA KULTURY Puck’2015

 

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6207423143686796081]

ENERGIA KULTURY Puck’2015 to sesja nt. dziedzictwa kulturowego północnych Kaszub w okresie nowożytnym, która odbędzie się w puckim Ratuszu 17 października 2015 r.
Tegoroczna edycja – otwarta dla uczestników zainteresowanych sztuką i historią, zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów przeszłości – jest startem w coroczne konferencje zaplanowane na najbliższe pięciolecie. Kolejne edycje zostaną poświęcone kaszubskiej Nordzie w średniowieczu, dziedzictwu archeologicznemu, przełomowi społecznemu XIX wieku, by zakończyć cykl analizą kondycji współczesności.

W tym roku już potwierdzili uczestnictwo:
prof. Stefan Ciara (Uniwersytet Warszawski),
prof. Andrzej Groth (uczelnie pomorskie),
prof. Daniel Duda (Akademia Marynarki Wojennej),
dr hab. Irena Rolska (prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego),
dr hab. Agnieszka Bender (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
dr hab. Piotr Maniurka (prof. Uniwersytetu Opolskiego),
dr Danuta Dettlaff (Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka),
dr Jan P. Dettlaff (Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck).

Organizatorem sesji jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka; wspierają sesję organizacyjnie i finansowo samorządy: Powiat Pucki, Miasto Puck i Gmina Puck.

 ENERGIA KULTURY. Nowożytność

Sesja poświęcona kulturze i sztuce ziemi puckiej od XVI do XVIII wieku

PROGRAM SESJI w dn. 17.10.2015  (sobota) w puckim Ratuszu

godz. 10.oo – 12.30

Przewodniczący sesji przedpołudniowej: prof. Daniel Duda

dr hab. Irena Rolska (prof. KUL), Kulturowe związki Gdańska z ziemia lubelską w XVI i XVII wieku

dr hab. Agnieszka Bender (prof. UKSW), Gdańsk jako ośrodek importu kurdybanów do Rzeczypospolitej

dr hab. Stefan Ciara (prof. UW), Gospodarcze podstawy artystycznego mecenatu Wejherów

prof. Andrzej Groth, XVIII-wieczne karczmy wiejskie na ziemi puckiej

godz. 12.30 – 13.3o lunch w Restauracji Pod Lwem (w 2015 r. rewitalizowana XVIII-wieczna kamienica)

– w Ratuszu wernisaż wystawy fotograficznej prezentującej najwybitniejsze dzieła sztuki nowożytnej na ziemi puckiej

godz. 13.3o – 15.30

Przewodniczący sesji popołudniowej: prof. Andrzej Groth

dr hab. Piotr Semków (prof. AMW), Znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki

dr hab. Piotr Maniurka (prof. UO), św. Anny Samotrzeć na ziemi puckiej

dr Jan P. Dettlaff, Pokrywa cyborium ze Starzyna, dzieło złotnika gdańskiego Andrzeja I Mackensena

dr Danuta Dettlaff, Hermana Hana obraz św. Trójcy w Jastarni

mgr Adam Zażembłowski, Rola samorządu terytorialnego we wsparciu kultury i turystyki

godz. 15.45 – 16.30 wspólne zwiedzanie puckiej Fary z popisem wokalnym w Kaplicy Wejherów

Komitet honorowy sesji:

Starosta Pucki Jarosław Białk

Burmistrz Miasta Pucka Hanna Pruchniewska

Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

organizator: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka

partner: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Projekt dofinansowany ze środków samorządu Powiatu Puckiego, Gminy Puck i Miasta Puck oraz współpracowników i sponsorów.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy… wstęp wolny! (Danuta Dettlaff, prezes TUMP)

Sesja popularno-naukowa Pt. ENERGIA KULTURY

Szczegółowy opis projektu:

Realizując statutowe zadania TUMP promocji dziedzictwa kulturowego Pucka, we współpracy z samorządami terytorialnymi, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka organizuje sesję popularno-naukową Pt. ENERGIA KULTURY, która odbędzie się w dn. 16-17 października 2015 r. w Pucku. Tegoroczną sesją formatujemy skupiając się na okresie nowożytnym, szczególnie XVI/XVII i XVII w., eksponując nowożytne dziedzictwo materialne.

Interdyscyplinarna konferencja na temat potencjału dziedzictwa kulturowego północnych Kaszub oraz perspektyw promocji walorów turystycznych regionu skupi naukowców z różnych ośrodków akademickich Polski. Do współpracy zaprosiliśmy (i wstępnie potwierdzili udział): prof. Stefan Ciara (UW Warszawa), prof. Agnieszka Bender (UKSW Warszawa), prof. Andrzej Groth (UG Gdańsk), prof. Piotr Maniurka (UO Opole), prof. Irenę Rolską (KUL Lublin), prof. Czesław Dyrcz (AMW Gdynia). Słuchaczami wykładów będą nauczyciele i młodzież z Pucka, studenci Akademii Marynarki Wojennej, operatorzy kultury i turystki oraz pracownicy samorządowi ds. kultury, edukacji i turystyki. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa fotograficzna prezentująca najwybitniejsze zabytki regionu. Uczestnicy konferencji będą uczestnikami study-tour celem poznania najwybitniejszych obiektów kulturowych Nordy.

16 października 2015 r. (piątek) dla grona prelegentów (8-12 osób) przewidujemy objazd: Jastarnia, Starzyno, Mechowo, Żarnowiec i ew. Wejherowo.

17 października 2015 r. (sobota)  konferencja w puckim ratuszu zakończona zwiedzaniem puckiej Fary z koncertem kameralnym w kaplicy Wejherów, wystawa fotograficzna Pt. Energia Kultury – nowożytność.

Sesja adresowane jest do dorosłych i młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym:

  • 2-dniową konferencję naukową i popularno-naukową zaplanowano z udziałem 10 prelegentów i 100 słuchaczy;
  • study-tour zaplanowano jako 6-godzinny objazd naukowy Nordy z wizytami studyjnymi w Żarnowcu, Mechowie, Starzynie, Krokowej, Władysławowie, Helu, Mostach z udziałem 20 uczestników;
  • zwiedzanie fary w Pucku z udziałem 40 uczestników;
  • wernisaż wystawy fotograficznej towarzyszącej konferencji z udziałem 100 uczestników;
  • dostęp do materiałów posesyjnych – planuje się publikację poligraficzną materiałów w nakładzie 500egz.. oraz publikację streszczeń referatów sesyjnych w Internecie w formie ogólnodostępnej

Szczegółowe cele:

1) pogłębienie wiedzy o historii kaszubskiej NORDY, związki Pucka z morzem oraz kulturą Pomorza, zakorzenienie w kulturze polskiej i europejskiej;

2) doświadczenie pracy twórczej i naukowej;

3) rozwój indywidualny mieszkańców powiatu puckiego;

4) rozwój umiejętności pracy twórczej w grupie.

  • powstanie prac naukowych i popularnonaukowych o tematyce regionalnej z zakresu historii, dziedzictwa kulturowego, turystyki – bank ok. 10 artykułów do wykorzystania promocyjnego Starostwa Puckiego oraz Gminy i Miasta Puck,

6) prezentacja prowadzonych badań naukowych dotyczących Nordy;

7) organizacja wydarzenia  kulturalnego: konferencja, wernisaż i zwiedzanie zabytków;

8) rozwój indywidualnych umiejętności intelektualnych dorosłych i młodzieży w zakresie kreatywności i odpowiedzialności społecznej,

Zakładane cele zostaną osiągnięte przez poszczególne działania:

1) edukację społeczną dorosłych i młodzieży poprzez pracę twórczą, sztukę i historię związaną ze środowiskiem lokalnym;

2) powstanie „banku materiałów promocyjnych regionu”;

3) organizację imprezy edukacyjno-kulturalnej;

4) dokumentację fotograficzną sesji (w formie cyfrowej);

5) rozwój indywidualnych umiejętności technicznych i umysłowych dorosłych i młodzieży w zakresie działalności twórczej, kreatywności i odpowiedzialności społecznej;

6) doświadczenie wspólnej pracy twórczej wspólnych rozmów, dyskusji i działań podczas sesji;

7) zbudowanie relacji między uczestnikami sesji;

8) edukację historyczną i społeczną uczestników warsztatów, a także ich rodzin oraz wszystkich osób, które zobaczą wystawę i zapoznają się z materiałami posesyjnymi.

PREZES

TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

dr Danuta  Dettlaff

Powiadom zainteresowanych możliwością uczestnictwa w sesji  ENERGIA KULTURY!11947421_1624420517823592_7361104823803790399_n

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content