Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych 2024

Zapraszamy wszystkie zespoły teatralne, chcące zaprezentować widowiska kolędnicze w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych na Konkurs Teatralny, który odbędzie się 12 stycznia 2024 roku w Domu Kultury w Żelistrzewie.

 

REGULAMIN

 

Cele Przeglądu:

1.       Prezentacja dorobku artystycznego z zakresu obrzędowości religijno-ludowej okresu Bożego Narodzenia

2.       Propagowanie pięknych tradycji kolędniczych w środowiskach lokalnych

3.       Wyłonienie najciekawszych zespołów kolędniczych Gminy Puck

 

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

 

Termin i miejsce:

12 stycznia 2023 r. (piątek) godz. 9:30 , Dom Kultury w Żelistrzewie (ul. Lipowa 17)

 

Program:           

Widowisko kolędnicze związane z okresem bożonarodzeniowym i noworocznym na Kaszubach.

Uwaga! Czas prezentacji widowisk nie może przekroczyć 20 minut.

 

Uczestnicy:

Zespoły kolędnicze dzieci i młodzieży Gminy Puck w wieku szkolnym.
Uwaga! Zespół nie może mieć więcej niż 25 osób.

 

Jury i kryteria oceny:

Występy będą oceniane przez powołane przez organizatora- jury według następujących kryteriów:

1.       dobór repertuaru

2.       walory obrzędowe zespołu

3.       walory artystyczne zespołu

 

Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe:

1.       Dla najlepszych zespołów

2.       Dla najlepszych indywidualności scenicznych

3.       Za najciekawszą scenografię

4.       Za najlepszą reżyserię

5.       Dla najmłodszego uczestnika

 

Warunki uczestnictwa:

Załączone karty zgłoszeń należy dokładnie wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na email: kultura@oksitpuck.pl do 3 stycznia 2024 roku (termin ostateczny).

 

Sprawy różne:

1.       Organizator zapewnia transport zespołów na wydarzenie oraz do placówki szkolnej.

2.       Organizator zapewnia również w scenografii sceny – architekturę „szopki betlejemskiej”,

jako stałej ekspozycji wszystkich przedstawień (prosimy nie przywozić swojej).

3.       Na miejscu przewidywany słodki poczęstunek dla aktorów i ich opiekunów.

4.       W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator imprezy.

5.       Wszelkich wyjaśnień udziela Wiktoria Gaffke – instruktor ds. kultury OKSiT  (tel. 790 542 113).

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck,
84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17, tel. 58 673 16 55 numer wew. 4040, e-mail: oksit@oksit.puck.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67.

5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.

6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Karta zgłoszenia i regulamin w załączniku

Do Pobrania

Wprowadził:

Aktualności:

V Seniorada Gminy Puck:...
Zapraszamy na Senioradę...
Zapraszamy na wakacyjny...
Test
np. Kreatywne warsztaty...
Festyn morski Łowisko
Skip to content