Od 1 grudnia 2022  Grota Mechowska niedostępna dla turystów.

Od 1 maja grota dostępna do zwiedzania codziennie od 9.00 do 17.00

Grota Mechowska znajduje się na skraju uroczej wsi Mechowo, w Gminie Puck, położonej pośród Puszczy Darzlubskiej, na zachód od Pucka. Obszar, w obrębie którego powstała Grota, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego wymodelowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej schodząc ku dolinie Płutnicy.

Jaskinia została odkryta w 1818 r. podczas dokonywania pomiarów geodezyjnych przez mierniczego Heue’go. Pierwszy historyczny opis po odsłonięciu korytarza sporządził w 1829 roku Kleefeld. Od tego czasu zaczęła się jej turystyczna historia… Mimo licznych w swojej historii zawałów, ciągle odkopywana, restaurowana, przyciąga rzesze turystów ucząc geologii i promując kaszubską ziemię. Wciąż zachwyca swoim dyskretnym pięknem…

   W 1910 r. pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Grotę. W okresie międzywojennym chroniona i dostępna była tylko pierwsza część Groty o rozczłonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpiękniejszymi naciekami był wciąż zasypany. Po II wojnie światowej w 1948 r. rozpoczęto prace oczyszczające i renowacyjne. Grota Mechowska odkopana odzyskała swoją krasę i od 1949 r. została udostępniona zwiedzającym. Tradycja lokalna określa ich nazwę w liczbie mnogiej, w nawiązaniu do dwóch wejść i bogatej, słupowej „fasady”.

    Jednak w 1981 r. jaskinia ponownie uległa zawaleniu. Powołany zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dokonał merytorycznej ekspertyzy Groty i wskazał szczegółowy plan oraz zakres prac zabezpieczających obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone „kolumny”, odkopano korytarze…

Wejście do groty pomiędzy piaskowcowymi słupami znajduje się poniżej poziomu otaczającego je terenu, dostępne z wykonanego wykopu. Strop jaskini zbudowany jest z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany tworzy sypki piasek pomiędzy słupami z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno jest piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 61m w głąb skarpy. Ta część groty z obawy przed zawałem jest niedostępna.

Grota Mechowska to największa osobliwość przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowi rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia.

Stanowi cenny pomnik przyrody umieszczony w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

Opr. na podst. dokumentacji:  Jan P. Dettlaff

Zarządzający:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

10 Lutego 29, 84 -100 Puck; tel./fax: 58 673 16 55; e-mail: oksit@oksit.puck.pl

www.oksitpuck.pl; www.gmina.puck.pl

telefon do przewodnika i opiekuna grot /w godzinach otwarcia/: 58 673 90 02 lub 56 673 15 55 wew. 7080

ceny biletów: normalne 3  zł

ulgowe 2 zł

  1. Dojazd do Groty komunikacją autobusową z Pucka lub Wejherowa, przejazd ok. 25 min. dokładny rozkład,

samochodem z Pucka lub Wejherowa przejazd ok. 15 min, możliwy dojazd rowerem.

  1. Przy wjeździe do wsi dostępny bezpłatny parking na samochody osobowe i autobusowe.
  2. Rezerwacje dla grup zorganizowanych telefonicznie 58 673 90 02 w godzinach pracy kasy biletowej

lub z kilkudniowym wyprzedzeniem na email groty@oksitpuck.pl

  1. W wyjątkowych sytuacjach dla większych grup możliwe zwiedzania po godzinie 17.00,

za zgodą Dyrektora OKSiT Puck kontaktując się z biurem.

  1. Przewodnik w cenie biletu.
  2. Kasa groty wydaje paragon z kasy fiskalnej /faktury Vat wystawia OKSiT
  3. Przy grocie mieści się WC
  4. Możliwy dojazd przed wejście groty dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
  5. Możliwa płatność kartą.

Opiekun groty przedstawi materiały promocyjne i udzieli informacji

1gr

Wyświetl większą mapę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content