Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja. Bielawa ‘2021 Konkurs poetycki im. Jana Drzeżdżona

Pamięć znakomitego pisarza kaszubskiego Jana Drzeżdżona jest dla nas sprawą podstawową w budowaniu świadomości kaszubskiej młodego pokolenia. Rozwój kultury naszej Małej Ojczyzny jest zaczynem niezłomnego trwania Kaszubów na swojej ziemi…

Tradycyjne umiejscowienie finału konkursu w Domatowie, miejscu urodzenia Jana Drzeżdżona, nad jeziorkiem Bielawa, dawało wyraz naszym głębokim emocjom wobec twórcy.

Obecnie w czasie trwania pandemii przenosimy nasze działania na płaszczyznę wirtualną. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck jako organizator konkursu serdecznie zaprasza do współpracy.

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

2. Celem konkursu jest popularyzacja kaszubskiej twórczości literackiej pisanej w języku kaszubskim i poszukiwanie młodych talentów. Tegoroczna edycja skupia się na poezji.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku z kraju, jak i z zagranicy.
Kategorie wiekowe: do lat 13 (dzieci), do lat 18 (młodzież), od lat 19 (dorośli).

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 3 wierszy, napisanych po kaszubsku, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, tylko w zapisie elektronicznym (np. płyta CD, pendrive), na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo

5. Utwory powinny być podpisane godłem (pseudonimem) i wiekiem.
Takim samym godłem powinna też być podpisana i dołączona do prac konkursowych koperta (zaklejona), a w niej wypełniona i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawierająca dane identyfikujące autora (imię i nazwisko, wiek i adres).

6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 7 maja 2021 r.

7. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematyki prac.

8. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody i wyróżnienia.
Po ogłoszeniu zostaną wysłane pocztą.

9. O ostatecznym rozdziale nagród zadecyduje jury powołane przez organizatorów.

10. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się na stronie internetowej www.oksitpuck.pl – 17 maja 2021.

11. Poprzez udział w konkursie autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikacje dzieła, które zostanie umieszczone na stronie www.oksitpuck.pl

12. Wszelkich informacji udziela instruktor ds. kultury Wiktoria Gaffke; tel. 58 673 16 55.

Z wyrazami szacunku
dr Jan P. Dettlaff
dyrektor OKSiT

Regulamin konkursu Bielawa 2021

Zgoda Konkurs Bielawa 2021

Wprowadził:

Skip to content