KOCHAM POLSKĘ- Konkurs Plastyczny

KOCHAM POLSKĘ Konkurs Plastyczny 

  

Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

  1. 1.Praca o tematyce patriotycznej.
  2. Technikawykonania pracdowolna (ołówek, farby, kredki, pastele). Praca powinna być płaska umożliwiająca prezentację w antyramie. Format A3.  
  3. Cele:

Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec „małej ojczyzny”. 

Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji. 

Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu. 

  1. 4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Puck. Prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

KATEGORIA I – uczniowie klas 04 szkoły podstawowej 

KATEGORIA II – uczniowie klas 5 –8 szkoły podstawowej 

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie. Do pracy plastycznej należy załączyć ZAŁĄCZNIK NR 1, wypełniony pismem drukowanym oraz podpisany przez opiekuna prawnego ucznia.                                         

Miejsce złożenia prac lub wysyłki: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck   ul. 10 Lutego29  84-100 Puck 

Osoba do kontaktu: Wiesława Roszman Sellin tel. 58 673 56 51  kultura@oksitpuck.pl 

Czas nadsyłania prac do 15 maja 2020. 

Rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2020 

Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę i wyróżnienia za prace 

plastyczne w obu kategoriach wiekowych Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody. Jury konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą 
na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

  Regulamin i załączniki – konkurs plastyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content