Konferencja rocznicowa „Krajobrazy Bałtyckie”

Konferencja rocznicowa „Krajobrazy Bałtyckie…” w Parku Kulturowym Osadzie Łowców Fok.

W 130-stą rocznicę odkrycia pradziejowej osady, 40-stu lat od wznowienia badań archeologicznych oraz 30-stu lat od konferencji „Krajobrazy Bałtyckie. Środowisko kulturowe strefy nadmorskiej w epoce kamienia”, zorganizowano dwudniową konferencję naukową w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Te trzy rocznice zainicjowały sympozjum naukowe, zorganizowane pod patronatem Wójta Gminy Puck oraz OKSiT w Gminie Puck, na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie oraz budynku Chata Kaszubska w Parku Kulturowym w Rzucewie. Na konferencji rozpoczętej powitaniem gości przez Panów wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka oraz dyrektora OKSiT-u dr. Jana P. Dettlaffa dyrektora OKSiT-u, wygłoszono szereg interesujących referatów, dotyczących fenomenu neolitycznego
z Rzucewa określanego jako kultura rzucewska.

W dwudniowej sesji wystąpili m. in.: Danuta Król archeolog z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, prof. Szymon Uścinowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego, prof. Adomas Butrimas z Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, prof. dr hab. Jacek Kabaciński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof. dr inż. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, prof. dr hab. Tomasz Ważny z Instytutu Zabytkoznawstwa Konserwatorstwa i Pracowni Badań Dendrochronologicznych UMK w Toruniu, inż. arch. Teresa Iżewska,
dr Patryk Sitkiewicz z Pracowni Rekonstrukcji Geomorfologicznych, Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Dwudniowa sesja była miejscem wspomnień ludzi, którzy uczestniczyli w odkrywaniu najstarszej historii Ziemi Puckiej. Była czasem podsumowań odkryć archeologów, historyków i specjalistów zajmujących się krajobrazem kulturowym i przyrodniczym oraz działań edukacyjnych w Parku Kulturowym w Rzucewie. Konferencja połączyła długotrwałe doświadczenia grupy naukowców zajmujących się tym miejscem. Podkreślano też znaczenie powstania Osady, która dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Puck i Radą Gminy Puck, stała się przykładem racjonalnego gospodarowania przestrzenią zabytkową.

Wprowadził:

Skip to content