Obiekt turystyczny

Pomnik- Starzyński Dwór

54.761212, 18.295728

Pomnik Żołnierza w Starzyńskim Dworze usytuowany na skwerze przy wjeździe na dawny teren cysterskiego folwarku opactwa oliwskiego, a później majątku rodziny Grassów w swojej stylistyce przedstawia umęczoną, siedzącą postać w mundurze czerwonoarmisty. Idea powstania monumentu z założenia upamiętnia jeńców radzieckich niewolniczo wykorzystywanych do prac polowych i drogowych w dużych posiadłościach von Grassów. Jeńcy przebywali na tym terenie w latach 1942 do 1944. Pomnik został wykonany na pocz. lat 60, z „zaprawy betonowej” wg projektu artysty gdańskiego Wawrzyńca Sampa. W 2005 roku pomnik odrestaurowano oraz umieszczono pod nim tablicę z napisem: „Umęczonym żołnierzom Armii Czerwonej – jeńcom hitlerowskiego reżimu 1942-1945”

Według miejscowego przekazu, część z nich została spalona w stodole przez wycofujących się niemieckich żołnierzy…

Pomnik upamiętnia nie „walczących czerwonoarmistów”, ale zamordowanych przez Niemców jeńców wojennych.

JPD

Galeria:

Kontakt:

Skip to content