Obiekt turystyczny

Starzyński Dwór – folwark

Parkowa 3, 84-107 Starzyński Dwór

Starzyński Dwór

Na Pomorskim szlaku Cysterskim dawniej folwark z dworem patów oliwskich oraz zarządem okolicznych dóbr (XIII w). Obecnie relikty dawnego zespołu folwarcznego z kuźnią i młynem, wieżą zegarową przy wjeździe do dawnego folwarku z chorągiewką wiatrową z 1598 roku oraz zegarem z końca XVII w. W zabudowaniach przy bramie mieści się kaplica pw. Św. Benedykta.

Galeria:

Kontakt:

Skip to content