Operacja pt. Stworzenie ścieżki dydaktycznej dla Parku Kulturowego w Rzucewie  i punktu informacji Turystycznej w Osłoninie

Operacja pt. Stworzenie ścieżki dydaktycznej dla Parku Kulturowego w Rzucewie
i punktu informacji Turystycznej w Osłoninie

mająca na celu ochronę obszarów cennych przyrodniczo wokół Zatoki Puckiej
poprzez regulowanie ruchu turystycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 126 446,40

Wkład Funduszy Europejskich 65 536,24 zł

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content