Otwarta Liga Ziemi Puckiej w Tenisie Ziemnym 2018

REGULAMIN

OTWARTEJ LIGI ZIEMI PUCKIEJ W TENISIE ZIEMNYM 2018

1. Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

2. Celem rozgrywek jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Ziemi Puckiej.

3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek organizator zamieści regulamin oraz podział na ligi (wraz z numerami telefonów do zawodników) na stronie internetowej www.oksitpuck.pl (najpóźniej 3 dni po zakończeniu zapisów) jak też mailowo do każdego z zawodników.

5. Rozgrywki będą się odbywały na kortach gminnych w: Strzelnie (nawierzchnia asfaltowa, tartanowa), Połczynie, Gnieżdżewie, Żelistrzewie, Swarzewie (nawierzchnia tartanowa). Dopuszcza się rozegranie meczu w innym miejscu jeżeli obu zawodników wyrazi zgodę.

6. Termin rozgrywek: maj (runda wstępna), czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2018 roku.

Zapisy: Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 30 kwietnia (poniedziałek) włącznie. Aby zapisać się do udziału w rozgrywkach należy wysłać maila na adres sport@oksitpuck.pl lub telefonicznie;510289031 – Błażej Ceszke. W mailu proszę napisać następujące dane: NUMER TELEFONU, imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia.

System rozgrywek: Do ustalenia w zależności od liczby chętnych. Czas na rozegranie spotkań też zostanie ustalony w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników (około 4-5 meczy w miesiącu). Zawodnicy na mecze umawiają się sami (poprzez kontakt telefoniczny do siebie nawzajem). W pierwszej rundzie (wstępnej) zawodnicy zostaną podzieleni na kilka grup (w zależności od liczby uczestników) i na podstawie wyników zostaną utworzone ligi (pierwsza, druga itd.).

Sprawy finansowe: Koszt udziału w rozgrywkach wynosi 70 zł (za całość trwania rozgrywek od maja do września). Organizator zapewnia na zakończenie sezonu rozgrywkowego nagrody dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników oraz wspólne zakończenie w Swarzewie (jak w roku ubiegłym – na początku października). Wpisowe należy przekazać organizatorom najpóźniej dzień przed rozpoczęciem ligi (do 4 maja) gotówką lub przelewem (dane konta podam smsowo). Nie ma możliwości rozpoczęcia rozgrywek przed uiszczeniem opłaty startowej. W przypadku wycofania się zawodnika z rozgrywek lub wykluczenia za 3-krotne nie rozegranie spotkania mimo ustalonego terminu przez organizatora opłata startowa nie ulega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

a) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i zasad fair play.

b) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników

c) organizator nie zapewnia piłek na mecze. Zawodnicy powinni porozumieć się nt. piłek w trakcie ustalania terminu meczu

d) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu

e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga organizator

f) przy równej liczbie punktów w każdej lidze decyduję kolejno (bezpośredni mecz, w przypadku kilku osób mała tabela między zainteresowanymi zawodnikami).

g) o końcowym zwycięstwie w rozgrywkach decyduje ostateczna liczba punktów podczas rozegrania czterech turniejów (punktację ustalimy po rozgrywkach wstępnych)

g) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi

h) zawodnicy przystępując do rozgrywek akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na publikację numerów telefonów w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy uczestnikami ligi.

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content