Podsumowanie Roku Sportowego LZS „Sokół” Strzelno

Strzelno od trzynastu lat dzierży prymat w Lidze Sportowej Gminy Puck. W tym roku działacze Zarządu LZS „Sokół” wraz z sołtysem postanowili uroczyście podsumować rok sportowy 2018/19. Odświętnie przygotowana sala Wiejskiego Domu Kultury im. Ks. Anastazego Kręckiego zapełniła się 16 listopada sportowcami , którzy  startowali na arenach gminnych, przyczyniając się do kolejnego sukcesu swojego środowiska lokalnego. Święto sportu strzeleńskiego  swą obecnością uhonorowali m.in.: Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Jerzy Tkaczyk – Z-ca Wójta i Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS, Adam Styn – Przewodniczący Rady Gminy Puck, Jan Trofimowicz – V-ce Przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS, Henryk Fedorowicz – lekkoatletyczny sędzia międzynarodowy, Waldemar Płomień – legendarny działacz sportowy Gminy Puck, Zenon Bistram – utytułowany lekkoatleta Strzelna z lat 70.tych, przewodniczący sąsiedzkich LZS-ów: z Mieroszyna – Wojciech Licau, Łebcza – Przemysław Grandicki i Starzyńskiego Dworu – Waldemar Bradtke. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, w tym: Katarzyna Rudecka – dyrektor Szkoły Podstawowej, Marcin Dettlaff – wuefista miejscowej szkoły i Joachim Marzeion – Prezes OSP.

Grono sportowców Strzelna zasilali również obecni czołowi strażacy zawodowi powiatu:  Bartłomiej Mollin – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Andrzej Borkowski – Z-ca Komendanta.

Zebranych oficjalnie powitał Brunon Ceszke – Przewodniczący LZS Strzelno. Spotkaliśmy się tutaj po wielu latach, aby podziękować naszym sportowcom za aktywny udział na arenach sportowych i pogratulować osiągniętych sukcesów. Wpisują się one w bogatą spuściznę dorobku sportowego historii Strzelna. Mówca nawiązał do aktywności sportowej miejscowej społeczności jeszcze do okresu międzywojennego oraz działań w ramach powstałego LZS-u „Sokół” od roku 1952. Obfite w wydarzenia i sukcesy była zwłaszcza końcówka lat 70.tych i cała dekada lat 80.tych zeszłego stulecia. W wojewódzkim konkursie „Omega” na najlepiej działające ogniwo zwyciężaliśmy kilkanaście razy. Rekordem  nie do pobicia zostaną zapewne takie liczby jak: 14 aktywnie działających sekcji, 82 imprez własnych (rok 1985), oraz uczestnictwo sportowców Strzelna w 206 imprezach (rok 1987).

Ale sport to nie tylko liczby i miejsca. W dzisiejszych czasach, organizując działania sportowe, coraz bardziej myślimy o zdrowiu i to nie tylko fizycznym, ale i psychicznym a nawet społecznym. Sport pobudza patriotyzm lokalny ale i rozwija więzi społeczne, tak niezbędne w zdrowych relacjach międzyludzkich. Sport jest naszą wspólną wartością, dlatego powinniśmy razem współpracować na rzecz jego rozwoju. Głównym adresatem byli tutaj  przedstawiciele szkoły. Wiadomo, wzorce z lat  młodości generują postawy ludzi w dorosłym życiu.

Podczas uroczystości  przedstawiono prezentację multimedialną obrazującą  starty reprezentantów Strzelna w cyklu imprez w ramach Ligi Sportowej Gminy Puck, oraz ciekawsze imprezy sportowe w Strzelnie lub uczestnictwo mieszkańców w innych imprezach sportowo-rekreacyjnych. Spotkanie było również okazją do zapoznania się – także w formie prezentacji – z historycznymi, najlepszymi wynikami  sportowców LZS Strzelno w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych.

Wydarzeniem imprezy, było ogłoszenie wyników na 10.tkę najwszechstronniejszych sportowców LZS-u w ramach startów w imprezach   Ligi Sportowej Gminy Puck. Spośród 111 startujących osób, do czołowej dziesiątki zakwalifikowali się:

  1. Dariusz Potrykus Krzysztof Totzke         3. Adam Rohraff
  2. Bartłomiej Mollin 5. Kamil Czylkowski      6. Daniel Dettlaff
  3. Ryszarda Ptak 8. Grzegorz Chyła          9. Julian Żaczek              10. Paweł Hapka

Wymienieni otrzymali z rąk władz gminnych: okolicznościowe puchary, albumy z historią sportu gminnego oraz inne pamiątki ufundowane przez OKSiT w Gminie Puck.

Sołtys wsi Józef Białk wręczył ponadto nagrody dla sześciu sportowców za indywidualne osiągnięcia sportowe oraz działania społeczne na rzecz sportu. Otrzymali je: Małgorzata Dettlaff, Alicja Szopa, Aleksandra Dettlaff, Dominika Białk, Daniel Ferra i Brunon Ceszke.

Pucharami oraz pamiątkowymi kubkami kaszubskimi uhonorowano także 11 najmłodszych sportowców Strzelna.

Lata młodości były obecne we wspomnieniach  aktualnych działaczy i byłych sportowców. Zanim trafiliśmy na stadiony, sale i inne areny  sportowe uprawialiśmy lekkoatletykę i podnoszenie ciężarów na podwórku, drogach polnych, łąkach czy kurnikach – wspominali Józef Białk, Zenon Bistram i Brunon Ceszke. Wspominano także o przygodach na ogólnopolskich imprezach  turystycznych z lat 80.tych oraz… reaktywowaniu LZS-u w roku 1970.

Osiągnięć sportowych pogratulowali mieszkańcom Strzelna Wójt Gminy Puck i V-ce Przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Uroczystość ubarwił występ zespołu artystycznego „Migotki” pani Katarzyny Bartoszewicz-Stromskiej z De Capo All Fine. Choreografia pełna gimnastycznego kunsztu dopełniła sportowy akcent imprezy.

Przy kawie, ciastach i ciepłym poczęstunku przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich integracja środowiska sportowego Strzelna trwała do godzin nocnych…

GALERIA

 

Brunon Ceszke

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content